Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 Y

yellow жълт; ~ book (Y. B.) Жълта книга, сборник официални документи на френското правителство или бюлетина на фондовата борса в Лондон; ~ discharge амер. (дисциплинарно) уволнение от армия; ~ dog амер. 1) подъл, низък; 2) насочен срещу работниците, профсъюза (за закон и др.); ~ dog contract “кучешки договор”, задължение на работника да не се включва в профсъюз; ~ dog fund фонд за подкупи, рушвети и др.; ~ Jack / flag жълт, карантинен флаг, знаме; ~ ticket 1) жълт билет (на проститутка); 2) амер. воен. жарг. уволнение от армия

younger по-малкия (в семейството); ~ children малките деца (всички деца в семейството освен най-големия); ~ institution новоосновано, новооткрито учреждение; ~ son по-малкия син