Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 K

kindred
1.
кръвно родство; ties of ~ родствени връзки;
2.
сходство, прилика, от един и същ род, сроден; ~
offence еднородно престъпление;
3.
род, рода, роднини;
all one's ~ всички роднини; to claim ~ претендирам за родство;
4.
племе, клан; ~
tribes родствени племена

kinswoman (кръвна) роднина, родственица

knave мошеник, измамник

know-how
1.
ноу-хау, професионални знания и умения;
2.
тайна на производството