Да се посмеем за сметка на адвокатите, съдиите,

                престъпниците и световната финансова криза.