Въпросите, свързани с вписванията в имотните регистри от много време са наболял проблем за юристите. Това е резултат не само от многото и различни процедури, свързани с вписванията, но и от липсата на конкретно място, където да бъдат намирани практически насоки, свързани с процедурите и изискванията, които законът рамкира. От средата на м. юли, съдии по вписванията с нужната техническа грамотност хостват малък форум, където съдии и всякакви юристи, имащи отношение към имотните регистри могат да дискутират въпроси, свързани с вписванията, да споделят опит и да си дават взаимни насоки. Гражданите също са добре дошли на страницата.

Наличните раздели обхващат основните аспекти на вписванията, свързани с такси, ипотеки, конкурси, кадастри, възбрани и обезпечения. Новият сайт на ИКАР също е обект на дискусии. Форумът  има “Кафене” и дори раздел, специално предназначен за имотните измами, които са основният проблем, свързан с работата на съдиите.
 
Форумът е на уеб адрес http://inscribe.free.bg и се приема добре от случайните потребители на форума, които търсят информация и естествено получават компетентна такава. Екипът на LawsBg приветства начинанието на съдиите и пожелава успех.