Бланка /договор за цесия/. За да изтеглите бланката, натиснете на връзката с приложението в дъното.

С договора за цесия носителят на правото върху едно вземане /цедент/, го прехвърля на друго лице /цесионер/. Не е установено изискване за форма. Договорът може да бъде и устен, но с оглед доказването на съществуването на договора, се предпочита писмената форма. Прочети още /Договор за цесия/.

Attachments:
Download this file (dogovor_za_cesia_Blanc.doc)Договор за цесия[Изтегли]34 kB