В последните дни, в адвокатските среди тече ожесточена дискусия по повод една на пръв поглед невероятна тема: дали адвокатските хонорари да бъдат намалени.

Адвокатските кантори на адв. Харизанов и адв. Фотева, Танев и Минчев са подготивили предложения до Висшия адвокатски съвет в този смисъл, а становищата им намират подкрепа у множество техни колеги. Става въпрос за услугите, свързани с регистрация на търговски дружества в Агенция по вписвания.

В спора са формирани 3 основни фронта: част от адвокатите желаят да се запази настоящата редакция на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно която минималният хонорар за регистрация на обикновено дружество с ограничена отговорност е 300 лв. Други адвокати застъпват становището, че сумата е твърде голяма и трябва да бъде намалена, а немалко смятат че минимумът трябва напълно да отпадне и цените да бъдат регулирани от пазарните закони.

От кантората на адв. Харизанов изтъкват, че този тип услуги не изискват особено сериозна юридическа подготовка. Важна роля играе и развитието на технологиите в последните 10 години. В Интернет могат лесно да се намерят необходимите бланки и инструкции за регистрация на фирма, а електронната система на Търговския регистър допълнително улеснява извършването на регистърните услуги, спестявайки на адвокатите значително време за ходене по гишета. В същото време, от кантората отчитат, че високата цена е позволила на множество неквалифицирани лица да окупират този тип услуги за сметка на спящата адвокатска гилдия.

 

"Много колеги все още се обявяват против намаляването на хонорарите за тези услуги, но това е нормална първосигнална реакция. Тези колеги се занимават преимуществено със съдебни дела и не познават ситуацията и спецификите на регистърните производства. За тях тази цена от 300 лв. е нормална, защото материята им е слабо позната. Всъщност, цялата процедура отнема не повече от 30-40 минути. Практиката ни показва, че клиентите не са склонни да ползват нашите услуги на толкова висока цена и предпочитат да се справят сами или да ползват услугите на счетоводителя си." - коментира адв. Харизанов.

От кантората на адв. Фотева излагат допълнителни доводи, изтъквайки че атакуваната разпоредба на чл. 6, т. 9 от Наредба 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения възпрепятства защитата на определени легитимни цели – достъпа на гражданите и юридическите лица до правосъдие, адекватната правна помощ, предотвратяването на злоупотреба с право и др. Това става възможно поради обстоятелството, че множество лица, в т. ч.  счетоводители, предприемачи, студенти и невписани в колегиите юристи, предлагат услугата „Регистрация на фирма“ на цени по-ниски от предвидените в Наредба №1. От кантората припомнят, че са подавани множество сигнали срещу такива лица, но Комисията за защита на конкуренцията е постановявала, че няма нарушение на закона. В същото време, се  констатира, че ниските цени стимулират потребителите да ползват услугите на ниско квалифицирани лица, които нямат нужните познания, в резултат на което за фирмите възникват различни по размер и характер вреди.

Според адв. Фотева атакуваната разпоредба е в противоречие с правото на Европейския съюз и поради това не следва да бъде прилагана.  Адвокатите обаче остават с вързани ръце и не могат просто да свалят цените, защото са заплашени от дисциплинарни санкции.