Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 881 920 на "Рекит Бенкизер България" ЕООД за извършено нарушение на чл. 36, ал. 3 от ЗЗК.
Причина за образуване на производството е рекламно съобщение за промоционална игра, разпространявана в периода 15 юни - 31 август 2009 г. по телевизията и Интернет. Рекламното съобщение гласи, че до 31 август “VEET дава шанс да се спечелят 3 автомобила Opel Corsa”. Според ответното дружество рекламната кампания е осъществена на принципа на необвързан с покупката достъп до участие в играта.

Било е установено, че условието за свободно участие не е отбелязано в телевизионните реклами, рекламните карета в списания и др., а присъства само върху рекламни стойки, банери и плакати в някои магазини, публикувано в значително по-дребен шрифт. Освен това, изискването да се посочи бар кода на продукта, като едно от условията за участие в играта, е било логично обвързано със закупуването на съответния продукт, като едва в края на рекламната кампания бар кодовете на продуктите са станали достъпни през Интернет.

Комисията за защита на конкуренцията смята, че с привличането на вниманието на потребителите към своите продукти чрез обещаната награда, която надхвърля значително по стойност допустимия законоустановен праг, ответното дружество е отнело потенциални клиенти от своите конкуренти, което противоречи на добросъвестната търговска практика.
При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание промяната в механизма на рекламната игра и оказаното съдействие от ответното дружество в хода на производството.


Комисията за защита на конкуренцията счита, че за цялостната рекламна кампания на Veet са използвани маркетингови похвати, целящи осъществяването на покупка от страна на клиента. По този начин се налага непазарен стимул, като изборът на потребителите се определя не според качеството на продукта, а в зависимост от възможността за лесно спечелване на голяма награда – лек автомобил.