Преди много години, доста преди Уолстрийт да стане центъра на  финансовия  свят:

В някакво африканско село, в което икономиката все още не била  достатъчно     добре развита, се появил добре облечен бизнесмен,  който  предложил на  селяните  по 10 долара за всяка една маймунка, която те му  донесат.

Селяните, знаейки че наоколо е пълно с маймунки, започнали да  бродят  ежедневно  из джунглата и да ловят маймунки. Бизнесменът  купувал всяка една  маймунка, която  селяните му носели и напълнил  18  големи кафеза с маймунки. Тогава, понеже  селяните се били  поопаричили, те станали по-мързеливи, вследствие на което  доставката  на маймунки намаляла. Бизнесменът обявил цена 20  долара  за маймунка. Тази оферта върнала силите на селяните и те  отново се активизирали да ловят маймунки. От алчност дори започнали да измислят нови видове капани и други, непознати до този момент ловни техники. Бизнесменът напълнил 32 големи кафеза за маймунки. Вследствие на интензивният лов, броят на маймунките в региона рязко намалял. Вече било станало трудно дори да се види маймунка, а да се хване било вече невъзможно. Доставката на маймунки спряла.

Тогава, бизнесменът решил да вкара нова, изключително сериозна оферта на селяните: 50 долара за маймунка. Той започнал да слага големи надпииси и афиши навсякъде из селото, наел селяни да раздават флайъри и наел други селяни, които да отидат до всички съседни села и да обявят офертата и там. Малко след това, бизнесменът трябвало да замине отново за Европа, където се случило да има неотложна работа. Оставил в селото асистента си, който имал задачата да управлява и ръководи дейността по маймунодобива.

В отсътсвието на шефа си обаче, асистентът /който получавал снизходително ниска заплата/, решил да си направи малка далаверка. Той предложил на селяните да закупят от него наличните вече маймунки на цена от 35 долара, а когато се върнел бизнесменът, той щял да закупи същите маймунки на цената от 50 долара. За липсващите маймунки, асистентът се наел да обясни на бизнесмена, че са се отключили от кафезите и са избягали.

Селяните хвърлили всичките си спестявания за да закупуват маймунки. От съседните села, с цел да купуват маймунки дошли други селяни, които били разбрали за далаверата. Асистентът разпродал всички маймунки обратно на туземците, които никога повече не видели нито бизнесмена, нито неговия асистент.