Декларация за прекратяване собствеността върху автомобил: