Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил