След промените в Закона за счетоводството от 01.01.2018 г., фирмите, които не са осъществявали дейност през годината не следва да обявяват годишен финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписвания. Вместо това, те обявяват в Търговския регистър единствено декларация, че не са осъществявали дейност през отчетния период. Досега те трябваше да съставят нулеви отчети и да търсят услугите на счетоводители, които да обявят съответните отчето.

С промяната в закона, отчет и баланс няма да се съставят. Фирмите са задължени единствено да декларират липсата на дейност, за което могат да ползват адвокат. Цената на услугата в повечето кантори засега е символична. Следва да се има предвид, че счетоводните къщи, в качеството си на съставители на финансови отчети не могат да бъдат заявители по пълномощие, т.е. заявлението се подава или лично от Търговеца, или от упълномощен адвокат.

Срокът за обявяването на декларациите е до 31 Март, а не едо 30 Юни - както при фирмите с дейност, които обявяват ГФО.

Търговците, които не желаят да ползват консултантска услуга, а планират да внесат сами декларациите си в Търговския регистър, може да ползват следната бланка:

 

Attachments:
Download this file (Decl-38-9_ZSCH.doc)Decl-38-9_ZSCH.doc[Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството]26 kB