Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ е създадено през 1990 година. Още в началото на демокрацията фирмата се отличава на фона на всички останали с компетентните съвети на своите представители по търговско-правни, дружествени и въпроси, свързани с бизнеса. По време на приватизационните процеси от адвокати на „Пенков, Марков и партньори“ са проведени множество консултации по сделките, сключени в страната, като те са еталон за крупна инвестиция и развитие на икономиката и до днес. Сред тях са закупената пивоварна на Загорка от Хайнекен, Български морски флот, БТК, циментовият завод Златна Панега, преминал в ръцете на Титан, най-големите стъкларски заводи на Балканите – Дружба, и други.

На този етап „Пенков, Марков и партньори“ включва пет работни групи от адвокати, които са специално профилирани, за да удовлетворят максимално очакванията на клиентите. Енергетика, телекомуникации, преобразуване на дружества, проектно финансиране, капиталови пазари, недвижими имоти, картелно право и защита на конкуренцията, трудово право са области, които обслужваме непрекъснато. Провеждат се консултации също по въпроси, касаещи интелектуалната собственост, като търговски марки, патенти, авторски права, договори и лицензи.

„Пенков, Марков и партньори“ участват активно в законодателните процеси в посочените области, като в кантората се изготвят становища, мнения относно законопроекти и конкретни позиции, отнасящи се до подзаконови нормативни актове. Натрупаният опит и традиции са повод не само за самочувствие, но и за висока отговорност. През 2005 година „Пенков, Марков и партньори“ стана първото адвокатско дружество в България със сертификат за управление на качеството в сферата на правото – ISO 9001:2000. Стандартът покрива също системата за кариерно израстване в компанията, специализацията на младите юристи и администратори, обществените ангажименти, които са поети безплатно на добра воля.

Дружеството издава и свой вестник. „Лега ИнтерКонсулт Нюз“ излиза вече 17 години в 2200 екземпляра на 3 езика – български, английски и немски. Към него има интерес не само от страна на клиентите, но и от гилдията на адвокатите, от банковите институции, от посолствата, министерствата, агенциите и неправителствените организации.

Уебсайтът на „Пенков, Марков и партньори“ penkov-markov.eu, осигурява допълнителна представа за разнообразието от услуги и дейности на нашите адвокати. Фирмата осъзнава значимостта на културата на общуване с държавните, общинските и регулативни органи, както и необходимостта от обществени ангажименти. Ето защо има пряко участие в неправителствени организации. Сред тях са Германо-българска индустриална търговска камара, Гръцки бизнес съвет в България, АмЧам, Френско-българска търговска и индустриална камара, Българо-търговска промишлена палата, Асоциация за отговорно небанково кредитиране, Български форум на бизнес лидерите, Българо-швейцарска търговска камара, Българска ветроенергийна асоциация, Сръбско-българска търговска камара, Българо-японски икономически съвет.

Известно е, че „ПМ&П“ неведнъж е получавала награда за най-добра фирма в България, както и за SUPERBRANDS, което се дължи на безупречната й репутация, нивото на обслужване по общи въпроси, както и в отделни области, като банки и финанси, дружествено право, енергетика. „Пенков, Марков и партньори“ е ексклузивен член за България на световната асоциация за независими правни офиси Lex Mundi. Това вече е международно признание, но също така носи и предимства за клиентите на фирмата. Те имат изключително удобен и бърз достъп до известни адвокати в над сто страни, с които биха могли да се консултират първоначално без да заплащат такси.