Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Решение на съд за призната собственост на имот, достатъчно ли е за продажба  (Прочетена 2528 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
изнудван
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 1


Ел. поща
« : Октомври 24, 2012, 05:46:35 »

Притежавам наследствен имот,за който нямам документ за собственост.Същият се води в техническа служба  на името на прадядо ми,който е убит през Балканската война.Няма никъде в архивите на Общината и Кметството "Смъртен акт",поради което не ми издават "Удостоверение за наследници".Попитах нотариуса, какво е необходимо в случая.Той прегледа документите ,които представих и ми каза да направя необходимото, за да сменя името на прадядо ми което е изписано върху скицата на имота.Аз наех адвокат,който ме увери ,че със "Съдебно решение " за призната собственост на имот,ще бъде достатъчно за продажба пред нотариуса.Извърших ме необходимото и от районния съд имаме "Решение",че двамата наследници с брат ми сме съсобственици на имота.Решението влезна в сила.До тук всичко беше добре,до момента в който посетихме нотариуса за да извършим самата покупко-продажба.Там ни заявиха ,че "НЕ ПРИЗНАВА " решението на съда , а искат нова "обстоятелствена проверка".Не разбирам защо е необходимо да се извършват дублиращи действия за доказване на собственост.Вече "Решението" е вписано в "Агенцията по вписвания",данъчната оценка е на наше име и скицата също.Смятам ,че тези искания за обстоятелствена проверка се правят с единствена цел нотариуса да събере по-голяма такса .НОТАРИУСА Е В ГР.КНЕЖА И Е ЕДИНСТВЕН,ПОРАДИ КОЕТО СЕ ВЗИМА ЗА ВСЕВИШНА .СЪВЕТ!
Активен
Теофана Драгиева
Джедай
*****

Карма: +26/-0
Липсва Липсва

Публикации: 302


« Отговор #1 : Октомври 25, 2012, 10:16:24 »

Вашият случай не може да се реши във форума. Единственото логично обяснение е, че ще се появи нов претендент за правото на собственост, който ще поиска обстоятелствена проверка и нотариусът ще го признае за собственик. Въз основа на този документ ще бъде поискана отмяна на влязло в сила съдебно решение по реда на глава 24 от Гражданския процесуален кодекс.

Глава двадесет и четвърта.

ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ

Основания за отмяна

Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато:
1. се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно;
2. по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител във връзка с решаването на делото;
3. решението е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено;
4. между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи;
5. страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее;
6. страната при нарушаване на съответните правила е била или съответно не е била представлявана от лице по чл. 29;
7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Европейският съд по правата на човека с окончателно решение е установил нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм. с Протокол № 11 от 1994 г.), или на протоколите към нея и новото разглеждане на делото е необходимо, за да се отстранят последиците от нарушението.
(2) Не се допуска отмяна на решение, с което е постановен развод, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ.
(3) Не може да се иска отмяна на влязло в сила неприсъствено решение по причина, по която е могло да се иска или е искана отмяната му по чл. 240, ал. 1, или е могло да се предяви или е предявен иск по чл. 240, ал. 2.

Отмяна по молба на трето лице

Чл. 304. Отмяна на решението може да иска и лицето, спрямо което решението има сила, независимо че то не е било страна по делото (чл. 216, ал. 2).

Срок за отмяна

Чл. 305. (1) (Предишен текст на чл. 305 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня:
1. в който на молителя е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство - в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 1;
2. на влизане в сила на решението или узнаване на присъдата, но не по-късно от една година от влизането й в сила - в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 2;
3. на узнаване на акта за отмяна, но не по-късно от една година от влизането му в сила - в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 3;
4. на влизане в сила на последното решение - в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 4;
5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) на узнаване на решението - в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 304.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) В случаите по чл. 303, ал. 1, т. 7 молбата за отмяна се подава в 6-месечен срок от деня, в който решението на Европейския съд по правата на човека е станало окончателно.

Докато съдебното Ви решение не бъде отменено от ВКС вие имате право да продадете имота си. Нотариусът е длъжен да изповяда сделката, в противен случай той носи отговорност. Можете да се оплачете пред Нотариалната камара.
Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: