От 30.01.2009 г. е в сила новата Наредба № IЗ-41 от 12 януари 2009 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд. Съгласно нейните разпоредби, когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход, и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП.

        Въпросният Протокол No. 3 е в три цвята: жълт, син и бял. Препоръчваме на водачите на МПС да имат на разположение копия от бланките за съответните протоколи за да са подготвени при евентуално произшествие. Наредбата е съобразена с европейския модел и предполага облекчаване дейността на съответните органи на МВР, което обаче изисква и добросъвестност от страна на водачите.

        Копия от протоколите се връчват от застрахователите при сключване на застраховка "Гражданска отговорност".

        В случай, че Ви липсват въпросните бланки, можете да свалите техни копия за принтиране от ТУК /в дъното на страницата/.