Още през 2017 г. управляващите обещаха възможност за регистрация по ДДС още с регистрацията на фирмата в Търговския регистър. Промените в ЗДДС и ЗТР влязоха в сила от 01.01.2019 г., но сайтът на Търговския регистър все още не предлага такава възможност. За това сигнализираха адвокати чрез сайта www.bezgishe.bg.

Промяната има за цел да облекчи процедурата по регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност.

Към момента все още не е ясно дали става въпрос за технически проблем или въпросната функционалност все още не е разработена. При всички положения, времето за техническа разработка бе напълно достатъчно. Става въпрос за обикновено боксче, в което заявителят може да постави отметка в случай, че желае регистрация по ДДС. Все пак, сайтът отбелязва, че опцията е налична в бланките на хартиените заявления, които са качени в сайта на Търговския регистър, но не и в електронните заявления, които се подават чрез уеб-системата.

Добрата новина за адвокатите е, че промяната е една стъпка напред в решението на наболелия за тях проблем, свързан с непризнаване на адвокатските им пълномощни от институциите. Изискването на НАП е при подаване на заявление за регистрация по ДДС, адвокатът да представя нотариално заверено пълномощно. Това обаче противоречи на Закона за адвокатурата. След въвеждане на опцията за регистрация по ДДС, едновременно с подаването на заявление за регистрация, адвокатите ще могат да извършват услугата и на база адвокатско пълномощно.

Агенция по вписвания е една от институциите, която спазва закона в частта му относно формата, в която се обективира представителната власт на адвокатите и работи с адвокатски пълномощни в писмена форма. Това обаче не може да се каже за чл. 100, ал. 5 ЗДДС (в сила от 01.01.2019 г.). във връзка с чл. 8а от Закона за търговския регистър, които предвиждат задължение за Агенцията да осигури възможност за регистрация по ЗДДС едновременно с регистрацията на фирмата.