Напредъкът на технологиите се усеща във всички сфери, но не и в юридическите среди. Като съсловие, юристите се славят с устойчивия си консерватизъм и трудна подвижност. Нормативните актове обичайно вървят около 10 години след реципрочните им технологии, а много често и липсват.

Въпросът дали е възможно юридическите услуги да бъдат автоматизирани, няма еднозначен отговор. От една страна, сигурно е че правото не се прави на конвейер. От друга - много юристи работят върху бланки. По отношение на определена група услуги, автоматизацията е не само възможна, но е и факт. Сайтът www.bezgishe.bg предлага различни функционалности, много от които се изпълняват изцяло онлайн и целят спестяване на време, което гражданите и юридическите лица биха прекарали "на гише" в дадена институция.

Вместо да чакат на опашка за справка или документ в Агенцията по вписванията, кадастъра или съда, сайтът предлага това да стане онлайн. По този начин потребителите биха могли да получат справка за имотите си, техни схеми или кадастрални скици, да си подготвят брачен договор, пълномощно или да възложат определена услуга, напр. регистрация на фирма. Всяко лице би могло да провери дали по отношение на имота му няма вписани тежести и дали не се водят съдебни дела.

Една от новите и интересни услуги, които сайтът предлага, се казва "скриване на лични данни от Търговския регистър". Ноторно известно е, че личните данни на голяма част от собствениците на фирми стоят закачени в различни публично достъпни файлове, които всеки би могъл да свали от сайта на Търговския регистър. Разработчиците предлагат услуга по скриване на тези данни, като изрично е обяснено, че те не се заличават от базата данни на регистъра, а само се скриват за очите на "случайни" минувачи.

Работата по сайта е отнела повече от година на разработчиците, които обещават той да бъде допълван с още различни услуги, от които гражданите и фирмите биха могли да се възползват от разстояние. Те казват, че тяхната работа е да следят какви услуги предлагат различните институции и да проучват онези от тях, които биха могли да бъдат изпълнени по електронен път. В случай, че те не изискват изричното присъствие на потребителя "на гише" (като напр. снабдяване със свидетелство за съдимост), той има опцията чрез сайта да възложи електронното изпълнение на услугата на юрист, който да я довърши по електронен път, след което да отчете резултатите на възложителя.

Повече подробности - на самия уеб-сайт.