В България няма нито един нормативен акт, който да урежда задължанията на операторите в аквапарковете и водните пързалки. Това предупреждение отправиха наши юристи след фаталния случай от миналия месец, при който българско дете почина в турски аквапарк. Въпреки призивите на родителите, нито в медиите, нито в органите, имащи право на законодателна инициатива бе обсъдена възможността да се въведе нормативна уредба, която ясно да обозначи задълженията на лицата, които менажират съответните увеселителни съоръжения.

Въпросът с безопасността е традиционно неглижиран у нас - и от потребители и от управляващи. Единственият действащ норматив, който частично определя някакви правила в тази връзка е НАРЕДБА № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти. Тази наредба обаче, не обхваща водните пързалки и аквапарковете. В чл. 3 изрично се посочва, че наредбата не се прилага за циркове, неподвижни трибуни, инсталации за строителни обекти, строителни скелета, разглобяеми селскостопански конструкции, водни съоръжения и пързалки, аквапаркове, водни атракциони, атракционни и тематични паркове, картинги със състезателен характер, както и за увеселителни съоръжения, задействани чрез монета, ползвани едновременно от не повече от три лица, използването на които е уредено в специални закони и в подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.

Също така, освен че изключва от приложното си поле водните пързалки, картинг пистите и някои други обекти, въпросната наредба е крайно неясна и по отношение на административнонаказателната отговорност на операторите.

В социалните мрежи се появиха множество сигнали за водни пързалки по Черноморието, където липсват служители, които да контролират достъпа до съоръженията и да управляват спусканията. Възниква въпроса кой гарантира безопасността на нашите деца и по какъв начин биха могли да се задължат операторите да осигурят спокойни и безопасни условия на обектите си.