От януари 2014 с промени в закона за ДДС ще бъде въведен режим "касова отчетност на ДДС“. Тази мярка се взема срещу междуфирмената задлъжнялост, за подобряване на ликвидността на малките и средни предприятия и като пречка пред данъчните измами. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БТА. Промените в закона се подготвят в момента, като зам.министърката обеща обществено обсъждане преди приемането на закона.

Новият режим предвижда фирмите, които се регистрират по него (режима), да внасят дължимия ДДС към хазната едва при получаване на плащане по извършената от тях доставка. От режима могат да се ползват фирми, регистрирани по Закона за ДДС, с облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро за период не повече от последните 12 последователни месеца. Фирмите не трябва да са идентифицирани като рискови от органите на НАП, което в случая означава да не им е издаван ревизионен акт по чл.177 от ЗДДС или чл. 122 от ДОПК, да нямат ликвидни и изискуеми публични задължения или, ако имат, те да са обезпечени с разрешение за разсрочване или неотложно плащане. Основното предимство на този режим е, че плащането на ДДС, както и получаването на данъчен кредит следват плащането.

Това решение се въвежда заради директива на ЕС от юли тази година, където такъв режим е предвиден като възможност. До юли 2013 20 държави-членки на ЕС са го въвели.