Италианското правителство одобри 12 мерки за по-тежки санкции за насилие върху жени. До тази мярка се стига след отрицателните статистики в страната и негативния доклад на ООН. За първите шест месеца на 2013 в Италия са били убити 81 жени, като в 75% от случаите извършителят е член на семейството или партньор на жертвата. През 2012 г. убитите жени са 124. В доклад за насилието над жени в Италия от 2012 г. ООН посочва, че над 90% от жените, станали жертва на изнасилване или посегателство, не са подали жалба.

Предложенията:

  • Жена, съобщила за нападение, няма да може да оттегли жалбата си. Подобна ситуация е повсеместна в резултат на сплашване.
  • Жени-жертви на насилие ще бъдат информирани за развитието по случая им - при изтичане на присъдата на нападателя, кога ще бъде освободен от ареста.
  • По-тежки наказания при утежняващи обстоятелства
  • По-тежко ще е и наказанието при насилие върху бременни жени или ако извършителят е съпруг, бивш съпруг или интимен приятел.
  • В случай, че жертвата на насилие е пребиваваща имигрантка, тя ще получава разрешително за престой по хуманитарни причини.
  • Делата за насилие срещу жени ще получат приоритет в пословично бавното италианско правосъдие.
  • На жертвите ще се осигурява служебен защитник - независимо от доходите им.