Висшият съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство срещу члена на съвета Камен Ситнилски. Причината  за това са записаните разговори, в които се дискутират изборите за членове на ВСС от прокурорската квота. Членовете на съвета днес подкрепиха това предложение с 19 гласа „за“ и 4 „въздържал се“. Предложението за образуване на дисциплинарното производство е внесено от: Димитър Узунов, Каролина Неделчева, Даниела Костова, Галя  Георгиева и Ясен Тодоров. В дисциплинарния състав по самото производство са участвали: Галя Георгиева, Магдалена Лазарова и Васил Петров.

Веднага след изслушването си Камен Ситнилски предложи за пореден път провеждането на анкета сред прокурорите. Таня Маринова, председател на Съюза на съдиите, подкрепи предложението на прокурор Ситнилски. Ясен Тодоров, член на ВСС от квотата на парламента, е на обратното противоположното мнение:
„Анонимни анкети мисля, че не биха свършили никаква работа. Има си предвидени в АПК способи за събиране на доказателства и мисля, че съставите ще се придържат към АПК. Анонимна анкета, ако решите и са съгласни прокурорите, можете да организирате вие.  Но за дисциплинарния състав това вече е несериозно. Там си има конкретни способи за събиране на доказателства и анонимна анкета не предвиден способ“ сподели Тодоров.

Етичната комисия внесе и предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу Емил Христов, апелативния прокурор на Бургас, и Иван Ванчев, окръжния прокурор на Хасково. Камен Ситнилски и Румен Баев са присъствали в заседателната зала, но не са участвали нито в дебатите, нито в гласуването. Резултатът от гласуването е 22 гласа „за“ и 1 „въздържал се“. Предложението срещу Емил Христов е внесено от: Юлиана Колева, Галина Карагьозова и Михаил Кожарев, а предложението срещу Иван Ванчев от: Даниела Костова, Светла Петкова и Юлия Ковачева.

Членовете на ВСС и днес са дискутирали основателността за образуване на дисциплинарни производства по анонимен сигнал. Като аргумент за внасяне на предложенията бил и образуваното - срещу Николай Кокинов - производство – той бе уволнен именно след скандала в Банкя.

Attachments:
Download this file (Стенографски протокол.doc)Протокол № 32 ВСС - 26 юли 2013[КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮЛИ 2013 г.]93 kB