Патентното ведомство на Република България пуска тестова онлайн версия на една от основните си услуги: получаването на актуална информация за публикуваните заявени и регистрирани по национален ред промишлени дизайни и марки.

Чрез сайта търговците и гражданите могат да получат също така и информация за заведените и приключили производства пред отдел "Спорове" на Патентно ведомство. Информацията се извлича от вътрешните бази данни на Патентно ведомство и се обновява в реално време.

След задаване на критериите за търсене, в резултатите може да бъдат видяни пълните библиографски данни за заявените и регистрирани промишлени дизайни и марки, както и данни за евентуално вписаните лицензионни договори и тежести (обезпечения и включване в маса на несъстоятелността) по отношение на промишлените дизайни.

Търсенето е възможно по различни критерии - наименование на марка или продукт, към коийто е приложен промишления дизайн, класификационен индекс на образен елемент класиран съобразно Локарнската спогодба за промишлени дизайни и Виенската спогодба за марки, име на заявител/притежател, клас на стоки/услуги съгласно Ницката класификация и т.н.

Достъп до информацията ще имат само регистрирани потребители. След изтичане на тримесечен период от официалното стартиране на услугата, тази нейна част ще премине в режим на платен достъп.

Сайтът се намира не уеб-адрес BPO On-line /сайтът се отваря само с Интернет Експлорър/