Наложените глоби за паркиране в зелената площ на гр. София се увеличават постоянно с настъпване на топлите дни. До преди месеци, най - много нарушения се констатираха от инспекторите до локалните платна на булевардите "България" и "Цариградско шосе", както и по бул. "Тодор Александров". От началото на месеца, инспекциите продължават и във вътрешността на кварталите.
Глоби се налагат дори автомобилът да е спрял само с едната гума в зелена площ. Съгласно наредбата за организация на движението и наредбата за опазване на зелената система първоначално се съставя констативен протокол, който се поставя на предното стъкло на автомобила, както и заснемането му в констатираното положение. Ако водачът не се яви за налагане на глоба в определения в протокола срок, от инспектората правят запитване до КАТ за собственика на автомобила и след това се съставя Акт по закона за административните нарушения, обясниха от инспектората.

Следва гражданите да имат предвид, че зелената площ не винаги е в зелен цвят. Зелената площ може да представлява площадка, на нея може да има мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи друга зелена площ, може да има преместавеми обекти или открити обекти за спортни или културни дейности.

Зачестилите случаи на налагане на наказания за паркиране в зелена площ се възприемат от гражданите като отчаян опит на общинарите да компенсират дупката в бюджета, която се отвори заедно с множестото дупки по улиците през изминалата зима. Гражданското недоволство срещу дупките наложи на общинарите действия с цел незабавното им запълване, което естествено струва пари. Глобените граждани си обясняват раздвижването на инспекторите именно с тази цел.
Обжалването на наложените наказания - глоби става съгласно Закона за административните нарушения и наказания.