На 31.01.2010 г. в гр. София граждани ще проведат демонстрация-шествие под надслов "За здрава храна, за здрава земя. България - чиста от генномодифицирани организми". Сборният пункт на шествието ще бъде пред Народната библиотека между 12.00 12.30 ч. Маршрутът на шествието ще започне по ул. "Шипка", ще продължи по ул."Сан Стефано", а след кратка почивка пред БНТ ще продължи надясно по бул. "Цар Освободител". Шестващите ще преминат покрай ректората на СУ, ще пресекат бул."В.Левски" и ще направят престой пред Народното събрание където ще изпеят песента "Една българска роза" и ще се подгреят с чаша българско  вино. Шестващите подканват гражданите към присъствие с цел да запазят храната на България чиста от генномодифицирани организми.