За първи път в Комитетът на Фушет през 1961 г. се дискутира въпроса за създаване на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. През 1969 г. на Хагската среща, а след това и на срещата проведена през 1972 г., тази идея се разглежда отново, но без ясна представа за структурата му, функциите и т.н.

Едва на проведената през 1974 г. Парижка среща този проблем се разглежда сериозно. Поръчва се на белгийския министър-председател Тиндеман да подготви поддоклад относно създаването на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. В края на 1975 г. докладът е представен. Той става предмет на оживени дискусии, които завършват без конкретен резултат. През 1984 г. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ приема проект на Договор за създаване на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ с перспектива да се доближи до федералния модел. Приетият през 1986 г. ЕЕА постига прогрес в няколко области. Първоначално този договор е приет с голяма доза подозрение и е разглеждан като заплаха за общия пазар. В преамбюла на акта ясно е декларирано желанието за трансформиране на отношенията на държавите членки в съюз. По нататъшно влияние върху развитието на този процес оказват инициативите на френското и германското правителства, както и на президента на Комисията Жак Делор. Окончателният и пълен текст на Договора за ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се разработва и приема на откритата на 15.12.90 г. междуправителствена конференция в Рим, която завършва на 11.12.91 г. в Маастрихт. Договорът е подписан окончателно на 07.02.1992 г. в Маастрихт от държавните глави на държавите членки.