Индекс на статията

 

Иск за поправяне на основанието за прекратяване

 

Чл. 344 ал. 1 т. 4 и чл. 346 КТ.

1.        предмет на иска – не е отмяна на уволнението, а промяна на вписаното основание за прекратяване на ТПО. Ако искът бъде отхвърлен – основанието остава. Ако искът бъде уважен, той има конститутивно действие и правните последици по ТПО се трансформират (промяна във ТК по чл. 346 КТ).