Потребители с Завършване : 2007г. и предстоящо 2015 г.