Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: явна фактическа грешка  (Прочетена 1381 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Нели Желязкова
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 1


« : Октомври 01, 2013, 01:24:46 »

Здравейте, искам да се допитам, при допусната явна фактическа грешка от геодезист за определяне границите на трасиран имот, каква е процедурата за нейното отстраняване. Да доуточня, че 1 метър от построена вече сграда попада извън границата, точно поради тази причина. Как мога да закупя от общината тези квадратни метри? Имахме пуснат сигнал от съсед - доброжелател и всъщност така разбрахме за отклонението.
Активен
Теофана Драгиева
Джедай
*****

Карма: +26/-0
Липсва Липсва

Публикации: 302


« Отговор #1 : Октомври 02, 2013, 09:04:38 »

Тук не се касае за ЯФГ. Щом сградата е построена, построеното в съседния имот принадлежи на съседа. За да се реши въпросът, ако е допустимо следва да се направи изменение на ПУП, при условие, че съседът се съгласи и общината одобри. Ако съседът е общината пак трябва ПУП
и прехвърляне на собственост. Вашият случай няма как да се реши във форума.

Без претенции за изчерпателност и точност на процедурите, следва да се набавят редица документиза изработване на ПУП:
 - заявление по образец;
 - документ за собственост и скица на имота;
 - удостоверение за наследници при наследствени имоти;
 - писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
 - предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 - квитанция за платена такса;
 - мотивирано предложение за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика.
 Кметът на общината в 14 до 30 дневен срок /зависи от отговорната община/ от постъпване на заявлението допуска или отказва изработване на проект на плана въз основа на становище на главния архитект.
 Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от проектант/архитект, който е физическо лице с пълна проектантска правоспособност, придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
 След изготвяне на проектите за ПУП, възложителят или упълномощено от него лице подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване. Към заявлението се прилагат следните документи:
 - документ за собственост;
 - проект за ПУП в 3 екземпляра - един оригинал и две копия в цифров модел в CAD формат на графичната част и 2 бр. дискети, придружен и с исканите съгласно мотивираното предписание специализирани схеми /Ел., ВиК и др./;
 - становища за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества - водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други,
 - становище от РИОСВ – при положение, че застрояването предвижда инвестиционни предложения за обекти, включени в приложение № 1 и № 2 към чл.81 ал.1 т.2 от ЗООС.
 Изработения проект за ПУП се съобщава от звеното по Устройство на територията на заинтересуваните лица - съседите. В 14-дневен срок те могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се плана се приема от общински експертен съвет.
 Ако проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена.
 По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридически лица могат да получат информация от общинската администрация.
 Заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани; от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно.
Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: