Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Срок на удостоверение за актуално състояние  (Прочетена 17622 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
512: loadMemberContext(): member id 1 not previously loaded by loadMemberData()
Файл: /home/lawsbgco/public_html/forum/Sources/Load.php
Линия: 969
krastjo.kunchev
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 4


« : Януари 15, 2010, 09:58:00 »

Кандидатствам в  конкурс за отдаване под наем на помещение.
В тръжната документация пише, че  трябва да приложим Удостоверение  за актуално  състояние със срок на валидност 2 месеца към  датата на отваряне на офертите.
Какво означава това?
Може би  означава да е издадено преди не повече  от 2 месеца, изчислявано  от датата, на която офертите ще  се отворят.
Примерно: ако документите  се отварят на 03.02.2010г., а удостоверението ми е издадено на 15.12.2009г. - следователно е валидно. Защото 2-та месеца след издаването на документа изтичат на 15. 02. 2010г.
--
Или може би има някакъв  срок  на валидност на  документа?
И в конкретния случай - срокът на валидност да изтича 2 месеца след 03.02.2010г., ако предположим, че тогава  ще се  отварят документите.
« Последна редакция: Януари 15, 2010, 08:08:51 от admin » Активен
Pumuckl
Специалист
Джедай
***

Карма: +14/-1
Липсва Липсва

Публикации: 255« Отговор #1 : Януари 15, 2010, 08:05:02 »

Цитат
трябва да приложим Удостоверение  за актуално  състояние със срок на валидност 2 месеца към  датата на отваряне на офертите

И аз така го разбирам. Като цяло формулировката е глупава. Актуалното състояние като документ има валидност 1 ден - денят, в който е издадено.
В удостоверението за актуално състояние от тази дата ще пише, че лицето Х е управител на дружеството към тази дата. Но промяна на управител може да е заявена за вписване на предишния ден или дори в същия ден, в който е издадено актуалното състояние и след уважаване на заявлението, още на следващия ден, дружеството ще има друг управител - Y. Така издаденото ден преди това удостоверение за актуално състояние няма да е "валидно", защото няма да отразява реално кой е точния управител на дружеството.

Новият закон предвижда създаването на електронен регистър, който се помещава в Интернет. На въпросния уеб сайт, който всички знаем, всяко лице може във всеки един момент да си направи справка за актуалното състояние на дадено дружество и то много точна справка - справка към точен момент. Тази справка, макар и направена по Интернет е много по-точна, защото няма начин да е грешна. Вярно, че няма печат на агенцията по вписвания, но на човек саму дадени очи да гледа и разум за да мисли.

За съжаление, на много хора, юридически лица /вкл. и банките/ и ведомства явно им липсва разум, защото продължават по инерция да изискват удостоверение за актуално състояние от фирмите. По инерция. Няма кой да им каже, че така затормозяват Агенцията и клиентите си излишно.

В това число влизат и нотариуси, а и организатора на Вашия конкурс за отдаване под наем на помещение също влиза в това число. Общини, областни управители, банки и всякакви други. Продължават по инерция.

Ще попитате защо? Ами защото персоналът, а и самите те са технически неграмотни. Технически и юридически неграмотни, с една дума, закостенели.

И продължават да изискват "удостоверение за актуално състояние" и то в противоречие със самия закон, който казва че:
Цитат
Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък "ЕИК", задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър както и в случаите по глава втора "а".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване в търговския регистър и остава непроменен до заличаването.

(3) Начинът за формиране на ЕИК се определя с наредбата по чл. 31.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

За гореподчертаното в червено нарушение е предвидена и санкция:
Цитат
Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Нарушения и глоби

Чл. 40. (1) Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)

(3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 и 2 всеки месец до извършване на действията.

(4) С глобите по ал. 1 и 3 се наказва и длъжностно лице от агенцията, което, след като е длъжно, не извърши необходимото вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър или не постанови отказ.

(5) За нарушение на чл. 23, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.
Но..."Едно си баба знае, едно си бае"

Чудя се кога тая баба ще вземе най-накрая да се "гътне" и кога някой незакостенял мозък ще поеме руля. Божа работа...
Активен

Цитат на: DEKAH
Другите неща трябва да ги знае юриста на фирмата. Ако няма такъв - да си наемат.
Входни врати