Интернет - кафене за юристи

Начало => Правни въпроси онлайн => Темата е започната от: kkostova в Декември 03, 2015, 01:02:03Титла: Запор, прехвърляне на задълженя от частен съдебен изпълнител
Публикувано от: kkostova в Декември 03, 2015, 01:02:03
Здравейте!
Първо искам да благодаря на всеки, който отвори темата и отдели от времето си, за да я прочете!
А ето и проблемам ми, изложен накратко- Баща ми има две ипотеки върху жилището, в което живее семейството ми за момента, но не сме в състояние да ги изплащаме. Не сме погасявали вноски от  около година и е образувано изпълнително дело срещу баща ми за заплащане на главница, в едно със законната лихва върху нея, неолихвяема сума, както и такси и разноски към ЗЧСИ и всички последващи такива, а така също и присъдените публични държавни вземания в полза на държавата.
Наложен е запор върху вземанията на баща ми.
Вчера аз и сестра ми получихме писма от частен съдебен изпълнител, в които ни се обяснява всичко това и ни се забранява да предаваме запорираните вещи и до посочения размер суми на длъжника. Възложени са ни задълженията на пазач спрямо дължимите вещи и суми.  И тук възниква първият ми въпрос: Какво ще рече пазач на дължимите вещи и суми и в какво се изразява това задължение?
Също така имаме правото в три дневен срок от получаване на писмото да съобщим:
1. Признаваме ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готови ли сме да го платим;
2. Има ли претенции от други лица върху същото вземане;
3. Наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции
Нарежда ни се , ако не оспорваме своето задължение да внесем дължимите от нас суми на длъжника по левова сметка на името на ЧСИ.
При неизпълнение на това задължение ще бъде наложена глоба на виновното длъжностно лице и ще бъде сигнализирано на прокуратурата.
 
Та моите въпроси са:
Какво по-точно се иска от мен като пазач? Наистина ли е възможно да бъде наредено аз или сестра ми да изплатим задълженията на баща ни? И какъв отговор се иска от нас? Ако някой има възможност да ми помогне и обясни по-разбираемо за мен, какво се иска и какво следва да направя аз в случая, като се има предвид, че нито аз, нито сестра ми, нито баща ми имаме възможност да платим задълженията.
Много благодаря, отново! Силно се надявам, че тук има някой, който би могъл да ми окаже малко помощ!
Всичко добро!