Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Вещно право => Темата е започната от: Ивона Терзийска в Април 22, 2015, 07:58:30Титла: Помощ
Публикувано от: Ивона Терзийска в Април 22, 2015, 07:58:30
Здравейте, имам един казус, по който се затруднявам изключително много и Ви моля за съдействие.
 
В исковата молба П. твърдял, че с протокол от 1937 г. той, ответниците  Д., К., М. и И., получили в общ  дял харман от 1200 кв.м. За това дворно място ответниците през 1992 г. се снабдили с нотариален акт по обстоятелствена проверка и с  това накърнили правото му на собственост.

   В исковата молба ищецът е развил съображения за нищожност на акта и поискал съда с решение да признае неговата нищожност и да го отмени.

   По делото са били събирани доказателства, писмени и гласни, и се оформило становището, че спорът всъщност е бил спор за собственост на недвижим имот.

Въпрос: какво трябва да бъде решението на ВКС ?

Нормативен материал: чл.108 ЗС; чл.431, ал.1 и 2 ГПК.

Чл. 431,ал.1 и 2 от стария ГПК:

”(1) Решението, с което молбата за издаване на искания акт се уважи; не подлежи на обжалване.


(2)Когато този акт засяга правата на трети лица породеният от това спор, ако е за гражданско право, се разрешава по исков ред. Искът се предявява срещу лицата, които се ползват от акта. При уважение на иска издаденият акт се отменява или изменява.”

Предварително Ви благодаря! Хубав и успешен ден!  :)