Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Трудово и осигурително право => Темата е започната от: Traloha в Март 07, 2014, 11:11:15Титла: Прекратяване на договор без предизвестие - чл.327, ал.1, т.6
Публикувано от: Traloha в Март 07, 2014, 11:11:15
Здравейте,

Молбата ми е някой компетентен да разтълкува чл.327, ал.1, т.6 от КТ.

Чл. 327. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;

В момента следвам магистратура, редовно обучение. Ако подпиша срочен трудов договор, ще мога ли да използвам горното основание, за да го прекратя без предизвестие? Не ми става ясно дали описаното в т.6. важи само за сключен договор преди лицето да се е записало в редовна форма на обучение или важи и за сключен договор по време на обучението (и който естествено се прекратява преди завършването)?


Титла: Re: Прекратяване на договор без предизвестие - чл.327, ал.1, т.6
Публикувано от: bliznaci1986 в Юли 05, 2017, 03:08:39
Според мен разпоредбата на чл. 327, ал. 1, т.6 КТ - гласи, че лицето което е започнало работа и бъде прието да продължи образованието си, би могло да приложи хипотезата за прекратяване на трудовото правоотношение съгл. цитираната разпоредба. При Вас, разпоредбата би следвало да бъде приложена при записване на следващата учебна година или записване на следващ семестър.