Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Вещно право => Темата е започната от: thebigstick в Ноември 26, 2013, 12:03:24Титла: Нотариален акт по давност?
Публикувано от: thebigstick в Ноември 26, 2013, 12:03:24
Здравейте!
Казусът е следният:
Парцел Х - 1000кв.м.
Парцел У - 1000кв.м. непосредствено граничещ с парцел Х.
Парцел Х е в процедура на разделяне на нови 2 парцела по 500кв.м., от които аз искам да закупя единия.
Парцел Х има натурален акт от 1970г, в който е записано, че лицето Иван Иванов притежава 1/2 идеални части от Х+У.
Парцел У е бил записан също като 1/2 идеални части от Х+У на друго лице през 1970г, но в последствие е препродаден няколко пъти и вече за него лицето Петър Петров е едноличен собственик с нотариален акт от 2011г.
Собственикът на парцел Х - Иван Иванов има къща, построена на парцел Х от 30г. Иван Иванов е починал преди 5г и има трима живи наследници (съпруга и двама сина), които живеят в къщата на парцел Х около 30г. 
1. Може ли ли продавачът на парцел Х да получи нов нотариален акт, в който да е посочен като едноличен собственик (а не като притежател на 1/2 ид.ч. от Х+У) и какви са вариантите за това? Необходимо условие ли е това за покупката от мен на 1/2 от парцел Х?
2. Има ли основание общината да откаже разделянето на парцел Х на два нови парцела на база на съществуващия нотариален акт?
Забележка: На текущата скица парцел Х е посочен като собственост на лицето Иван Иванов, според нотариалния акт от 1970г, собственик на 1000кв.м. ид.ч.


Титла: Re: Нотариален акт по давност?
Публикувано от: Теофана Драгиева в Ноември 27, 2013, 03:34:27
Въпросите Ви могат да се решат в зависимост от фактите и документите. Те трябва да се гледат обстойно - нотариални актове, удостоверения за наследници, придобивна давност, скици, планове. Важни са основанията. Един нотариален акт може да бъде нищожен - зависи от основанията за претендираните права. Тук във форума не могат да се решават практическите въпроси, а и не могат да се решават без адвокат, особено когато се касае за недвижимо имущество.


Титла: Re: Нотариален акт по давност?
Публикувано от: thebigstick в Ноември 27, 2013, 07:33:55
Благодаря Ви за отговора!
Единият юрист посочи като единствен вариант издаване на нов нотариален акт по давност за парцел Х, с трима свидетели,  които да удостоверят пред нотариус,  че наследниците на И. Иванов са живяли и ползвали парцел Х поне през последните десет години. После новоиздания нотариален акт се завежда в областна управа,  община,  данъчна служба.
Другият юрист предложи освен горепосочения вариант и вариант,  в който трябвало да се приложи копие от нотариалия акт за парцел У от 2011г. и скица на парцел Х,  в която е посочено,  че Иван Иванов притежава 1000кв.м. ид. ч. от парцел Х, без да е необходимо издаване на нов нотариален акт за парцел Х,  за изповядване на сделка..