Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Семейно и наследствено право => Темата е започната от: acoc в Август 10, 2012, 04:05:01Титла: Наследствено право на баба и деца
Публикувано от: acoc в Август 10, 2012, 04:05:01
Здравейте. Бих желал да получа съвет и мнение по един проблем с наследствено право.
  Баба ми е имала трима синове. Впоследствие продава наследствените си права срещу заплащане и гледане на двамата си по малки синове. Разполагам с документите. Единият от купувачите няма наследници. Появяват се наследниците на най големия син на бабата с претенций за дял от наследството на бабата. Имат ли те такова право. Благодаря за вниманието.:)


Титла: Re: Наследствено право.
Публикувано от: Теофана Драгиева в Август 11, 2012, 04:30:10
Изложението Ви е непълно и неясно и затова не може да получи сериозен отговор. Опишете точните факти хронологично, като започнете с наследствените права. Освен тези права, които е прехвърлила срещу издръжка и гледане, друго имущество имала ли е? Тези нейни наследствени права следва да се уточнят. Трябва да се изясни, дали длъжниците по договора за издръжка и гледане са изпълнили надлежно задълженията си.


Титла: Re: Наследствено право.
Публикувано от: acoc в Август 11, 2012, 05:31:06
В договора пише че бабата продава на двамата си по малки синове наследствените си права останали от покойният й наследодател срещу задължението на купувачите да гледат, хранят и обличат нея и съпругът й, и въобще да полагат за тях всички необходими грижи до краят на животът им, който труд и грижи се оценява  на сумата .......лева.  Следва изявление на синовете й че приемат и купуват наследствените права срещу задължението да се грижат за продавачката и съпругът й до краят на животът им, чийти труд и грижи се оценява на ....лева.  Следва подписи,  подписи на свидетели, печати и марки. Документът е съставен в началото на 70г. на миналия век.   Почти прекопирах договора тук. В договора няма името на най големия й син.  Вторият й син / единият от купувачите няма наследници/. Третият й син вторият купувач има наследници. 


Титла: Re: Наследствено право.
Публикувано от: Теофана Драгиева в Август 12, 2012, 09:31:01
Откъде Ви хрумна да ми преразказвате договора. Това е ненужно и не съм го искала. Важно е да се знае, дали са надлежно вписани имотите, прехвърлени по договора. Но на въпроса, който Ви поставих няма отговор, а той е решаващ в случая. Знаем само, че бабата вече е била отчуждила наследствените права от един определен наследодател. Все още не е ясно, какво имущество е притежавала бабата преди да почине.  И защо решихте, че третият брат няма наследници, след като има братя, респ.  техни низходящи.


Титла: Re: Наследствено право.
Публикувано от: acoc в Август 12, 2012, 10:52:55
В договора пише само за наследствени права.  Нищо друго за недвижими или движими омоти и трябва ли да касае това?  Интересува ме имат ли право на наследство наследниците на най големия син на бабата, след като най големия й син не се е грижил за бабата и съпруга й.


Титла: Re: Наследствено право.
Публикувано от: Теофана Драгиева в Август 12, 2012, 11:47:53
Излишно е да ми повтаряте постоянно едно и също, а да игнорирате, това което Ви пиша. Аз с Вашата упоритост няма да се боря. За мен последните Ви въпроси са направо абсурдни. При тази оскъдна информация, която имам, съществуват различни хипотези и в т.ч. и възможността претенциите на големия син да са основателни. Това ще е така, ако бабата при смъртта си е оставила наследство, някакво имущество, различно от наследствените права, предмет на договора, защото те са отчуждени приживе на бабата. Друга възможност е договорът да бъде признат за нищожен. Повтарям, важно е също така да се знае, дали са надлежно вписани имотите, прехвърлени по договора. Ако не са, това е лошо.
Нужна Ви е консултация с адвокат. Трябва да се направят и някои справки. Не разчитайте на собствените си разсъждения.


Титла: Re: Наследствено право.
Публикувано от: acoc в Август 12, 2012, 01:07:29
 Разбирам. Благодаря за вниманието и съветите. :)