Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Трудово и осигурително право => Темата е започната от: Scarabey в Юни 08, 2012, 09:17:16Титла: Задържане на документи от работодател
Публикувано от: Scarabey в Юни 08, 2012, 09:17:16
Здравейте!
Бих искал да ми помогнете по следния въпрос. Трябваше да почна работа в дадена фирма. На интервюто се бях разбрал с работодателя си за условията и изискванията, които в последствие се оказаха различни от уговорените, което беше и причината за мойто бързо напускане. Занесох си, преди да почне първият работен ден (който ми казаха, че ще е обучителен), необходимите документи: копие от лична карта, копие от диплома, медицинско, свидетелство за съдимост и трудова книжка. След като разбрах, че нямаше коректност от негова страна (не трябваше да работя само това което се бяхме разбрали) аз му казах, че условията не ме устройват и искам да се откажа. Това беше пробен период и все още не бяхме подписали трудов договор.Подписах само нещо като заявление какви документи давам, за да ми бъде направен трудов договор. След като го оведомих, че се отказвам го попитах кога мога да си взема обратно документите. Той ми каза, че няма как от фирмата да ми ги върнат и че трябва да останат за известно време ( по негови думи-дълго време) в някакъв архив. Искам да попитам имат ли право да ми задържат документите, при положение, че аз съм бил на пробно само 1 ден и няма документ, на който да съм се подписала, че съм техен служител.


Титла: Re: Задържане на документи от работодател
Публикувано от: Rose в Юни 09, 2012, 08:02:22
Здравейте!
Бих искал да ми помогнете по следния въпрос. Трябваше да почна работа в дадена фирма. На интервюто се бях разбрал с работодателя си за условията и изискванията, които в последствие се оказаха различни от уговорените, което беше и причината за мойто бързо напускане. Занесох си, преди да почне първият работен ден (който ми казаха, че ще е обучителен), необходимите документи: копие от лична карта, копие от диплома, медицинско, свидетелство за съдимост и трудова книжка. След като разбрах, че нямаше коректност от негова страна (не трябваше да работя само това което се бяхме разбрали) аз му казах, че условията не ме устройват и искам да се откажа. Това беше пробен период и все още не бяхме подписали трудов договор.Подписах само нещо като заявление какви документи давам, за да ми бъде направен трудов договор. След като го оведомих, че се отказвам го попитах кога мога да си взема обратно документите. Той ми каза, че няма как от фирмата да ми ги върнат и че трябва да останат за известно време ( по негови думи-дълго време) в някакъв архив. Искам да попитам имат ли право да ми задържат документите, при положение, че аз съм бил на пробно само 1 ден и няма документ, на който да съм се подписала, че съм техен служител.

Чл. 226. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради:
1. неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;
2. вписване на неверни данни в издадените документи.
(2) Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.
(3) Обезщетението по ал. 1 обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените. Обезщетението по ал. 2 е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя.

Представяне, издаване и съхраняване (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

Чл. 348. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация.
(3) Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.