Интернет - кафене за юристи

Други => Обучение => Темата е започната от: kristina_savova в Април 26, 2012, 11:36:11Титла: Казус: отдаване на концесия за боклук
Публикувано от: kristina_savova в Април 26, 2012, 11:36:11
Здравейте!
Бих искала да ви попитам за компетентно мнение по следния казус
-Общинският съвет на община Х се състои от 21 общински съветника. На редовно заседание съветът взема решение за отдаване на дейностите по чистотата на концесия и възлага на кмета на общината да проведе процедура за предоставяне на концесия. За учредяването на концесия гласуват 11 общински съветника. Кметът и общинската администрация провеждат процедурата и подписват концесионен договор със спечелилия кандидат и определят срока на концесията на 20 години. Един от загубилите кандидати обжалва процедурата по предоставяне на концесия пред Комисията за защита на конкуренцията и спечелва делото.
Защо се стига до тази ситуация? Какви са възможните управленски действия?
това ми е въпросът по местна власт за казуса. можете ли да съдействате?>