Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Облигационно право => Темата е започната от: valkodim в Март 24, 2011, 10:06:36Титла: Гражданско дружество може ли да бъде съдружник?
Публикувано от: valkodim в Март 24, 2011, 10:06:36
Моля за помощ! Благодаря предварително!
Може ли гражданско дружество регистрирано по реда на чл.357 и следващи /ЗЗД/ да бъде съдружник в друго Гражданско дружество.


Титла: Re: Гражданско дружество може ли да бъде съдружник?
Публикувано от: Pause в Юли 19, 2011, 07:28:32
Може, но къде се регистрира такова гр.дружество при положение че ЗЗД не повелява това?


Титла: Re: Гражданско дружество може ли да бъде съдружник?
Публикувано от: VPDi в Август 09, 2011, 10:22:02
Не може. ГД е неперсонифицирано и няма качеството на ЮЛ. Следователно, такова не може да бъде съдружник в (друго) ГД.


Титла: Re: Гражданско дружество може ли да бъде съдружник?
Публикувано от: Anita в Август 16, 2011, 01:59:28
Може!!! Пример - консорциум...


Титла: Re: Гражданско дружество може ли да бъде съдружник?
Публикувано от: leonskia в Август 17, 2011, 12:02:59
Чл. 275. ТЗ: "Консорциумът е договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност".
Чл. 1. (1) ТЗ: "Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;2. продажба на стоки от собствено производство;3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде;4. търговско представителство и посредничество;5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;6. застрахователни сделки;7. банкови и валутни сделки;8. менителници, записи на заповед и чекове;9. складови сделки;10. лицензионни сделки;11.стоков контрол;12. сделки с интелектуална собственост;13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;15. лизинг.
(2) Търговци са:
1. търговските дружества;2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.
(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1."

 Надявам се разбирате накъде Ви насочвам, а именно при консорциумът съдружниците са търговци, а когато наред с търговци като съдружници има гражданскоправни субекти ще говорим за дружество със скрито) съучастие.Титла: Re: Гражданско дружество може ли да бъде съдружник?
Публикувано от: Теофана Драгиева в Август 17, 2011, 12:54:35
Неперсонифицираните дружества - граждански или търговски (консорциуми) - се учредяват чрез договора за създаването им. Участниците имат голяма свобода да определят, как да регламентират дейността си и в т.ч. дали всеки от участниците може да бъде управляващ; дали само един избран герент ще управлява и администрира дейността на консорциума/дружеството, а другите (консорти) ще бъдат пасивни участници; дали дружеството ще възложи на герента да участва от името на дружеството в друго неперсонифицирано дружество и пр. и пр. В този случай правата и задълженията възникват за герента (представляващ) по отношение на трети лица, но във вътрешните отношения те възникват за дружесвтото, участващо в другото дружество.
Отговорът на въпроса Ви е: може едно неперсонифицирано дружество да участва в друго, ако това е много точно и пълно регламентирано с договора. Друг е въпросът дали и кога това е целесъобразно и дали някой от съдружниците ще се нагърби с отговорностите на герент.
Всички неперсонифицирани дружества се регистрират в НАП.
Без участието на компетентен в тази материя адвокат и счетоводител не Ви съветвам да се захващате.