Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Трудово и осигурително право => Темата е започната от: Bonka Georgieva в Септември 16, 2010, 01:30:54Титла: Договор за управление - от кога влиза в сила?
Публикувано от: Bonka Georgieva в Септември 16, 2010, 01:30:54
Здравейте!
Служител в ООД, работи по трудов договор. Не е съдружник в дружеството. Досегашния управител напуска и на този служител биват възложени от Общото събрание правомощията на Управител. Сключен е договор за управление. Въпросът ми е в кой момент реално това лице става управител, в кой момент възниква задължението му за осигуряване в качеството му на управител и евентуално необходимост от прекратяване на трудовия му договор? На датата на протокола от Общото събрание за взетото решение или от датата на вписването на промяната в Търговския регистър? Благодаря Ви!


Титла: Re: Договор за управление - от кога влиза в сила?
Публикувано от: Rose в Септември 16, 2010, 03:14:35
Цитат
ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 140. (1) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

(2) За решенията на собственик при еднолични дружества се прилага ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.


Титла: Re: Договор за управление - от кога влиза в сила?
Публикувано от: Bonka Georgieva в Септември 17, 2010, 08:52:05
Благодаря Ви за отговора!
Да допълня въпроса си - това важи ли във всички случаи и ситуации, т.е. конкретно пред НАП и НОИ - ангажимента за осигуряване в качеството на управител възниква след вписването в Търговския регистър? Така ли е?


Титла: Re: Договор за управление - от кога влиза в сила?
Публикувано от: Krasimira Radeva в Ноември 03, 2010, 01:54:22
да така е


Титла: Re: Договор за управление - от кога влиза в сила?
Публикувано от: microfin в Ноември 05, 2010, 10:11:02
Цитат
Да допълня въпроса си - това важи ли във всички случаи и ситуации, т.е. конкретно пред НАП и НОИ - ангажимента за осигуряване в качеството на управител възниква след вписването в Търговския регистър?
Не важи за всички случаи и ситуации. Ако предприятието е новорегистрирано, задължение за започване на осигуряване на управителя възниква от момента на започване на дейност на дружеството, т.е. от момента в който то започва да генерира приходи и разходи, да подписва договори и т.н... и управителя е подал декларация за започване на осигуряването в НАП.
По аналогия, хипотетично, ако в периода между избора на управител от Общото събрание и вписването му в ТР предприятието е прекратило дейност, то до възобновяването и няма нужда той да започва да се осигурява в качеството си на управител :))


Титла: Re: Договор за управление - от кога влиза в сил
Публикувано от: microfin в Ноември 05, 2010, 10:13:01
Но.. по всичко личи, че във Вашия случай, понеже дружеството е действащо, сте задължена да започнете да се осигурявате веднага след вписването..  ;)