Интернет - кафене за юристи

Начало => Правни въпроси онлайн => Темата е започната от: Колева в Юли 29, 2010, 05:21:46Титла: Каква е разликата между официален представител и вносител?
Публикувано от: Колева в Юли 29, 2010, 05:21:46
Здравейте, моля за дефиниция на термина "официален представител/вносител".
Съществува ли подобно понятие като "официален вносител" ?
Ще бъда благодарна и за "линк" кум съответната нормативна база.
Благодаря предварително на всички!


Титла: Re: Каква е разликата между официален представител и вносител?
Публикувано от: Rose в Юли 29, 2010, 05:47:42
Вносител е всяко лице, което внася даден продукт. Примерно аз мога да внасям Кока-кола без да съм я взел от Coca Cola Ltd. Взел съм я от който и да е в Русия и я внасям.

Официален представител е юридическо лице, което има договорка с титуляра да го представлява на дадена територия. Може дори да е в рамките на една държава. Примерно аз съм в София, ама в Пловдив си имам официален представител, еди кой си.

Има и такива, които са с договори за изключително представителство. Те примерно разпространяват даден продукт или всички продукти на дадена компания в някакви териториални рамки. Т.е. компанията се е задължила да не сключва договори с други лица за тази територия.


Титла: Re: Каква е разликата между официален представител и вносител?
Публикувано от: Колева в Юли 29, 2010, 06:36:06
Rose, благодаря за изчерпателния (и бърз) отговор!
Какъв е вашият коментар от правна гледна точка за придобилия гражданственост израз "официален вносител"?
Въпросът ми е по повод текст от наредби на МЗХ, касаещи изискванията за кандидатстване по ПРСР, а именно: "....) За разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. В случаите на доставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на основателността на предложените разходи."
В случай, че кандидатът се е спрял на вносител, който внася пет марки от различни производители, според изискването цитирано по-горе следва да се сдобие с подпис и печат от всеки производител (разбирайте поне от 5 ЕС държави). За мен - абсурдна ситуация.
Как според вас би следвало по друг начин да докаже качеството си на вносител?