Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Търговско право => Темата е започната от: Rationality в Май 17, 2010, 01:49:52Титла: Искам да продавам минерална вода на улицата от хладилник
Публикувано от: Rationality в Май 17, 2010, 01:49:52
Възможно ли е да продавам без да имам ЕТ или ЕООД, и без касов апарат, както е при мартениците? Има ли някакви други изисквания?


Титла: Re: Искам да продавам минерална вода на улицата от хладилник
Публикувано от: DEKAH в Май 17, 2010, 11:57:42
Не, не е възможно по принцип.

т.е. възможно е докато не ви хванат данъчните. Ако сте в курорт, то със сигурност ще ви посетят.

Не забравяйте, че трябва да платите и за "тротоарно" право на общината.


Титла: Re: Искам да продавам минерална вода на улицата от хладилник
Публикувано от: Rationality в Май 17, 2010, 05:22:41
Не, не е възможно по принцип.

т.е. възможно е докато не ви хванат данъчните. Ако сте в курорт, то със сигурност ще ви посетят.

Не забравяйте, че трябва да платите и за "тротоарно" право на общината.
А какво им е различното на мартениците, че може и без фирма?


Титла: Re: Искам да продавам минерална вода на улицата от хладилник
Публикувано от: 1000 в Май 17, 2010, 05:59:32
Акционният характер, часовия режим и хладилника.


Титла: Re: Искам да продавам минерална вода на улицата от хладилник
Публикувано от: 1000 в Май 17, 2010, 06:00:19
Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

КЛАСИФИКАЦИЯ /ВИД, ФУНКЦИИ И ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ/ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

1. Модулен павилион по типов проект, предназначен за:

- разполагане върху части от тротоари, площади и алеи - публична общинска собственост;

- продажба на: вестници и списания, дребни пакетирани хранителни и нехранителни стоки, цветя. Не се допуска продажба на промишлени стоки, дрехи, бельо, козметика, галантерия и др.

- целогодишно ползване и препоръчителен денонощен режим на работа;

- извършване на търговската дейност само през гише;

- поставяне в готов вид на място, с площ на единичен модул – до 6 кв. м;

- захранване само с ел. ток.

2. Павилион по индивидуален проект, предназначен за:

- разполагане върху територии, отредени за паркове, градини и зелени площи по смисъла на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, както и в границите на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти, независимо от собствеността;

- целогодишно или сезонно ползване;

- дейности в сферата на бързото хранене и рекреацията;

- изпълнение от съвременни материали и сглобяеми конструкции;

- обслужване на клиенти и в павилиона;

- заеманата площ се определя с проекта;

- захранване с временни инженерни връзки.

3. Мобилни търговски съоръжения /колички, открити щандове и др./, предназначено за:

- разполагане върху части от тротоари, площади и алеи - публична общинска собственост;

- дейности в сферата на бързото хранене;

- без връзка с терена;

- часови или сезонен режим на работа;

- захранва се с ел. ток;

- заемана площ до 5 кв. м

4. Сергия по типов проект, предназначена за:

- разполагане само на регламентираните с решение на СОС временни или постоянни пазари;

- целогодишен или сезонен режим на работа;

- продажба на цветя, плодове, зеленчуци и дребни пакетирани хранителни и нехранителни стоки;

- да не се захранва с инженерни връзки;

- заемана площ до 5 кв. м

5. Маса по типов проект, предназначена за:

- разполагане върху публична общинска собственост само за акционни дейности /продажба на мартеници, коледни, великденски играчки, картички и др./

- часови режим на работа;

- преносими с транспорт на търговеца;

- заемана площ до 3 кв. м

6. Маси за консумация на открито, предназначени за:

- разполагане към заведения за хранене с траен или временен статут;

- заеманата площ се определя със схема за поставяне.

7. Временни конструкции по индивидуални проекти, предназначени за:

- разполагане в поземлени имоти – частна, частна /общинска или държавна/ собственост, за срок до началото на реализиране предвижданията на ПУП.

- изпълнение от сглобяеми конструкции, които не са строежи по смисъла на § 5 от ДР на ЗУТ;

- параметрите се определят с индивидуален архитектурен проект;

- захранване с временни инженерни връзки.

8. Временни конструкции с акционен характер, предназначени за:

- разполагане върху имоти - публична общинска собственост /площади, алеи в паркове и градини и др./;

- провеждане на търговски и кулинарни изложения, чествания на общоградски и национални празници и др.;

- срок не по-дълъг от 14 дни;

- параметрите се определят с индивидуален архитектурен проект;

- захранване с ел.ток, вода.

 


Титла: Re: Искам да продавам минерална вода на улицата от хладилник
Публикувано от: 1000 в Май 17, 2010, 06:09:33
Като имате предвид и:

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;

3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;

4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество;

5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки;

6. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки;

7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки;

8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове;

9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки;

10. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки;

11. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол;

12. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост;

13. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

14. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

15. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лизинг.

(2) Търговци са:

1. търговските дружества;

2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.

(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.


Титла: Re: Искам да продавам минерална вода на улицата от хладилник
Публикувано от: Rationality в Май 22, 2010, 10:42:51
Благодаря много. Това извадки от Търговския закон ли са? Него ще си го купя и прочета, кой още закон да си взема?