Интернет - кафене за юристи

Начало => Юридически консултации => Темата е започната от: iliana6810 в Март 01, 2010, 06:34:25Титла: Може ли да се развали договор за дарение
Публикувано от: iliana6810 в Март 01, 2010, 06:34:25
Преди 11 години свекърва ми е дарила имот на съпруга ми.Сега иска да развали договора за дарение и да ни изгони от жилището.Като мотиви изтъква факта, че има нужда от издръжка, но ние не и я осигуряваме.Искам да уточня, че същата живее в подареното жилище, не заплаща никакви разходи за ток, вода и др.и получава пенсия в размер на 720 лв.Възможно ли е наистина да бъде развален този договор за дарение?


Титла: Re: Може ли да се развали договор за дарение
Публикувано от: Yo в Март 01, 2010, 08:41:44
По българското право дарение може да се отменя в следните случаи (освен ако в самия договор за дарение не са били записани и други условия):

Закон за задълженията и договорите

Чл. 227. Дарението може да бъде отменено, когато дареният:
а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и
в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Тия разпоредби не се отнасят до обичайните и възнаградителните дарове.

Искът може да се предяви в едногодишен срок откакто на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Предварителният отказ от този иск е нищожен.

Отменението на дарението не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбелязването на исковата молба, но дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.


Титла: Re: Може ли да се развали договор за дарение
Публикувано от: leonskia в Март 02, 2010, 10:29:09
Да не би да имате впредвид договор за издръжка и гледане ?


Титла: Re: Може ли да се развали договор за дарение
Публикувано от: Pumuckl в Март 02, 2010, 10:33:09
Доколкото разбирам тя не му оспорва собствеността върху жилището. Само иска да ви изгони.

Това, която трябва да се уточни е дали си е запазила право на ползване. Т.е. вижте в нотариалния акт.


Титла: Re: Може ли да се развали договор за дарение
Публикувано от: iliana6810 в Март 02, 2010, 07:01:35
Доколкото разбирам тя не му оспорва собствеността върху жилището. Само иска да ви изгони.

Това, която трябва да се уточни е дали си е запазила право на ползване. Т.е. вижте в нотариалния акт.

Не си е запазила право на ползване и няма договор за издръжка и гледане.Няма никакви условия по дарението.
И като няма как да го развали е тръгнала да иска издръжка. Сега драпа да се изкара болна за да може да докаже разходи и нужда.Пак повтарям - не плаща никакви разходи.Аз просто не зная какви са практиките.Може ли човек, който е "в нужда" да изтегли кредит от 6000лв. и на следващия ден да заведе дело за разваляне на дарение?И има ли съдия, който да "му се върже"...Свекърва ми е млада и здрава, но е намерила доктор, който и е написал такива диагнози, че като ги прочетох направо се зачудих дали ще я сваря жива, като се прибера след работа. ::)


Титла: Re: Може ли да се развали договор за дарение
Публикувано от: leonskia в Март 06, 2010, 06:00:06
Решение № 989 от 10.V.1956 г. по гр. д. № 1216/56 г., IV г. о.
Дареният дължи издръжка на дарителя, ако същият се нуждае от такава. Отказът на дарения да даде издръжката е основание да се иска от дарителя отменяване на дарението. Невъзможността на дарения да даде издръжка на нуждаещия се дарител не е основание за отмяна на дарениетол Когато нуждата от издръжка е непрекъсната, отказът на дарения да я даде не е пречка дарителят да я иска наново и новият отказ е основание за отменяване на дарението независимо от това, колко време е изтекло от предшествуващите откази.
....................
Решение № 1310 от 5.I.1996 г. по гр. д. № 1088/95 г., II г. о., докладчик съдията Живан Белчев
За отмяна на дарението по чл. 227, ал. 1, б. "в" ЗЗД не е достатъчно дарителят да е изпаднал в нужда. Необходимо е да е поискал издръжка от надарения и той да му е отказал.
Спорът пред С. районен съд и Б. окръжен съд е бил за отмяна на дарение - чл. 227, ал. 1, б. "в" от ЗЗД.
При изяснена фактическа обстановка и правилна преценка на събрания по делото доказателствен материал съдилищата обосновано и в съответствие с материалния закон са приели, че претенцията на Е. Г. срещу Е. Б. е неоснователна.
Решенията са обосновани и законосъобразни.
Събраният по делото доказателствен материал обосновава извода на съдилищата, че ответницата не е отказала да дава издръжка на молителката, от която последната се нуждае.

По делото няма нито една данна, която да сочи, че молителката е поискала издръжка от ответницата и тя е отказала да я дава.
Съдилищата правилно са приели, че нуждата от издръжка не е достатъчно основание за отмяна на дарението. Необходимо е също така дарителят да е поискал издръжка от която се нуждае и надареният да е отказал да я дава.
При изведения обоснован извод, че ответницата не е отказала да дава издръжка на молителката, защото такава не е била поискана, съдилищата законосъобразно са приели, че не са налице изискванията на чл. 227, ал. 1, б. "в" от ЗЗД за отмяна на процесното дарение.
...................
Ако е дарителката получава пенсия от 720 лева  :o  то има едно интересно решение с докладчик Балазелков : Решение № 375 от 9.05.2003 г. на ВКС по гр. д. № 937/2002 г., II г. о.,
Не може да бъде отменено дарение, когато дарителят е в състояние да реализира месечен доход над размера на средната за страната работна заплата.
------------------------

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че ищцата не се нуждае от издръжка, тъй като получава месечна пенсия в размер на 180 лв., има спестявания в размер на 700 лв. и разполага с възможността да допълва средствата за издръжката си, като отдаде под наем част от ползваното само от нея четиристайно жилище в центъра на гр. С.


Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира, че правилно и в съответствие с изискванията на закона, въззивният съд е приел, че ищцата може да се издържа от имуществото и доходите си, поради което не е изпаднала в нужда от издръжка. Когато издръжката се претендира от лице, което има право да я получава по закон или по договор, размерът на сумата необходима за издръжка не се преценява абстрактно, а според конкретните нужди на правоимащия с оглед начина на живот, който той обикновено води. Ако задълженото лице разполага със съответните възможности или е поело задължението за издръжка по "силата на договор, размерът на присъдената сума може да варира в широки граници. Когато обаче издръжката се претендира като проява на признателност за извършено дарение, не може да се приеме, че дарителят е изпаднал в нужда от издръжка, въпреки че може да реализира месечен доход над размера на средната за страната работна заплата. Съответно отказът на надарения да допълва средствата за издръжка над такъв размер не може да бъде квалифициран като проява на непризнателност. Отмяната на извършено дарение е изключителна мярка, която се допуска от закона само ако непризнателността е приела драстична форма.
От моя опит по дела, с такъв харатер ще Ви посъветвам да си наемете адвокат,тъй като залогът е голям.


Титла: Re: Може ли да се развали договор за дарение
Публикувано от: Pumuckl в Март 06, 2010, 09:04:06
Цитат
Отмяната на извършено дарение е изключителна мярка, която се допуска от закона само ако непризнателността е приела драстична форма.

Хубаво решение. Но мисля, че в конкретния случай драстичност няма. Естествено жената може да има друга версия. Тя не участва в дискусията, обаче. :)


Титла: Re: Може ли да се развали договор за дарение
Публикувано от: leonskia в Март 06, 2010, 10:19:23
Именно, защото и аз смятам, че в случая не става въпрос за драстиност обърнах вниманието на питащата на това решение. По-горе цитирана от мен практка не е в полза, а последното посочено от мен решение показва позицията на съда при констатирани стабилни доходи, които получава дарителя(имам впредвид пенсията).