Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Търговско право => Темата е започната от: entwickler в Март 27, 2009, 12:44:15Титла: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Март 27, 2009, 12:44:15
Здравейте,

Надявам се че тук можете да ми помогнете.

 
Имам ипотечен кредит в Уникредит Булбанк. Договора е от Юли 2006. Уж имаше фиксирана лихва за целия период и наистина до декември 2008ма не ми е мърдала вноската. И сега изведнъж от 6.48 стана 9.3 или 9.03 (не разбрах по телефона). Имам следните точки в договора и според мен няма как да ми мърдат лихвата:
Лихва за периода от 2006 до 2026: БЛП 3,304% и 3.176% надбавка.
 
По нататък за лихвата в договора пише че подлежи на следните условия:
Дългът по заемната сметка се олихвява с лихвен процент в размер, равен на шестмесечния/ тримесечния EURIBOR, наречен базов лихвен процент, плюс съответната надбавка в размер . на договорената в Раздел I, т.4, годишно. Приложимият шестмесечен/тримесечен EURIBOR се определя два работни дни преди началото на всяко шестмесечие/тримесечие от календарната година и е равен на средния лихвен процент за EURO за срок от 6/3 месеца, публикуван на страниците на EURIBOR 01 на REUTERS в 11.00 часа Брюкселско време, и влиза в сила от първо число на шестмесечието/тримесечието. До края на първия шестмесечен/тримесечен календарен период от сключването на Договора, за EURIBOR се приема средния лихвен процент за EURO /ЕВРО/ за шест/три месеца, публикуван на страница EURIBOR 01 на REUTERS в 11.00 часа Брюкселско време два работни дни преди датата на сключване на този договор и е определен в Раздел I, т.4.1. Към датата на настоящия Договор общият размер на лихвения процент се определя на размера, установен в Раздел I. т.4.1.
2. Договореният лихвен процент, формиран на база шестмесечен/тримесечен EURIBOR 01 не REUTERS ще се променя всяко календарно шестмесечие/тримесечие и считано от датата на промяната - /01.01. и 01.04/'01.01'J, общият лихвен процент по Кредита ще се променя автоматично в съогветствиесприегите изменения при запазване на размера на договорената надбавка, за което с подписването на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е уведомен н дава неотменяемото си и безусловно съгласие.
 
 
По надолу има още малко за лихвите което не ми е ясно:
За анюитетни вноски - начислявани при годишна база 360/360 дни, лихвата се определя в размера иа годишния лихвен процент равен на действащия и прилаган от Банката за периода на олихвяването • Базов лихвен процент на Булбанк (БЛПБ) визиран в лихвените условия на Булбанк АД за този лихвен период, увеличен със съответната надбавка за редовен дълг, така че за договорения лихвен период от лихвения план да се поддържа общ лихвен процент в размера, установен в т.4.1 а.
11.1.1.1. При кредити, изплащани чрез анюитетни вноски (еднакви всеки месец, включващи главница и лихви към падежа на задължението за плащане на съответната анюитетна вноска), обшият лихвен процент за съответния лихвен период от лихвения план се фиксира в размера по т.4.1а. и не се променя освен, когато пазарните условия водят до необходимост от увеличаването му най^галко с 2 (два) пункта.
 
 
 
 
И още нещо от погасителния план който е неразделна част от договора:
Период за промоционалната лихвена надбавка: Целият срок
Лихвен Индекс: 3.304%
Промоционален лихвен процент: 6.480%
Лихвен процент след промоционалния период: няма
 
 
План: Анюитетни Вноски

Тип: Несезонни Вноски

Месец, в който се отпуска кредита: Юли

Срок на кредита: 20 години

Гратисен период на лихвата: Без гратисен период

Гратисен период на главницата: Без гратисен период

 

 

И пак от погасителния може би едно от най-важните неща:

За кредити с анюитетни вноски: "Настоящият погасителен план е примерен и е изготвен при лихвен процент към дата 1.8.2006. Същият се формира като базисен лихвен процент (лихвен индекс) плюс надбавка съгласно член 4.1.а. от Договора за банков кредит и не се променя, освен когато пазарните условия водят до необходимост от увеличаването му най-малко с два процентни пункта. Изчисленията са направени при условието, че погашенията стартират на първата дата, посочена в плана, имат представената в него структура и кредита е усвоен на датата на изготвяне на погасителния план."

 

 

 
1.аз гледах euribor-a и единственото отместване с два процента е било октомври
 
 
Ще се радвам да получа вашето мнение по този проблем.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: deian_iotov в Март 30, 2009, 12:11:48
Само да насоча към нещо!
На всякаде в договорът Ви ако забелязвате се отбягва изписването на конкретен лихжен процент или поне на болшинството от местата примерно:
...олихвява с лихвен процент в размер, равен на шестмесечния/ тримесечния EURIBOR, наречен базов лихвен процент...
...лихвата се определя в размера иа годишния лихвен процент равен на действащия и прилаган от Банката за периода на олихвяването...
което значи че с всяка промяна в някои от тези стойности банката си запазва правото да измени съответно и поцента на олихвяване! Никаде не е описано "Лихненият процент за целият период е (примерно) 6% и това е!" Напротив те тайничко са си запазили правото при промяна на БЛП (базовият лихвен процент) или други като приметно EURIBOR и те да променят вашата лихва!
Това за съжаление е един доста често срещан (порочен) подход на банките и много от клиентите късно се осъзнават като през цялото време смятат че са направили едва ли не сделката на живота си с този "евтин" заем! Не че заема Ви е евтин просто израз!
Помнете хора НЯМА БАНКА КОЯТО ДА СЕ ПРЕЦАКА и НИКОГА ЗАЕМА ВИ НЕ Е ТОЛКОВА ИЗГОДЕН КОЛКОТО ВИ ГО ПРЕДСТАВЯТ! То затова е заем ! Съжалявам!


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Март 30, 2009, 02:01:29
И аз така съм си мислил винаги.
Но в моя договор според мен банката се е прецакала. Фактът че 3 месеца не отговарят на жалбата ми също ме навежда към това. Както и че не отговарят и на банков надзор от БНБ. Ако проявявате интерес мога и целият договор да ви пратя сканиран + жалби и т.н.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: deian_iotov в Март 31, 2009, 03:35:15
ами всъщно от това което сте написали тук не разбрах че и жалба сте пускали и още по малко за какво, но както и да е! Затова и всъщност коментирах само по отношение на лихвеният процент че имат право! А за какво всъщност сте се жалили!?


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Април 01, 2009, 09:58:40
написах им жалба, с която изразявам несъгласието си с вдигнатата лихва и искам обяснение как са получили този процент. Вече 3 месеца нямам отговор. Изпратил съм и жалба до Банков надзор във връзка с това, че Булбанк не отговаря изобщо на моето запитване.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Април 01, 2009, 10:09:07
Току що разговарях с отдел Жалби в Булбанк и ми казаха, че има някакво положително развитие и ще ме извикат на среща. Допуснали са "техническа грешка в системата", което е разбираемо и се случва. Да видим. Аз ще настоявам за писмен отговор на жалбата така или иначе.
От цялата работа научих доста неща.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: Rose в Април 01, 2009, 10:11:16
Чудесна новина :)


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: deian_iotov в Април 01, 2009, 02:50:24
ММ даа чудесна наистина за сега! :)
само да се види сега какво точно влагат е думите "техническа грешка в системата" и в чия полза ще е "улавянето" й!
Иначе усшех надявам се сме Ви били полезни!  ;)


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Април 05, 2009, 11:33:43
утре е срещата. След като ми звъннаха от търговски отдел казаха, че има "положително" решение по случая. Ще видим за кого... Написал съм си доста въпроси към тях. Ще ви пиша утре или вдругиден какво се е случило


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Април 06, 2009, 11:10:49
Ходих, срещнах се с Директора на клон Света Неделя. Тя малко не беше подготвена. Искат да подпиша анекс в който да си сложат 1 процент отгоре + euribor (този път едномесечен) + надбавката (тази, която и сега е в договора). Ще ме компенсират за сгрешените неща от 28 ноември насам. Чакам писмено всичко да дойде и ще ви моля пак за съвет.
Аз им казах, че си имам договор. Те казаха, че не им е изгоден (дори и фирмите се съгласявали да подписват нови договори за кредит). Новия договор бил "взаимноизгоден" :). Питах, ги какво става ако не съм съгласен да подпиша анекса: Отговор: "или рефинансирате или ще откажем да обслужваме кредита" . Втората част на отговора ми е много интересна и ще се радвам да видя коментар от вас:)


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: deian_iotov в Април 07, 2009, 02:15:53
Здравейте,
това пък като условия " или или " малко...... ми звучи прекалено притискащо. Ами да видим какво толкова "взаимно изгодно" ще Ви предложат! :)


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Април 07, 2009, 02:17:52
доколкото разбрах след разговор с човек работил дълго време в Банка на висока позиция, те нищо не могат да направят и мога да си остана на този договор.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: deian_iotov в Април 07, 2009, 02:28:26
То това е повече от ясно в противен случай нали се сещат че Вие можете да ги съдите и то солено да им излезе! Въпроса е че пробват на сервитьорският принци "АКО МИНЕ!"  ;D


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Април 07, 2009, 02:31:41
ами няма да мине.
Между другото искам да похваля и българските институции.
КЗП им изпратих по email нещата (не ми върнаха входящ номер) и мислех че нищо не е станало. Но днес ми звъннаха и казаха че са получили отговор от Булбанк и банката открила грешка и т.н.
Както и БНБ банков надзор които също им пратиха писма. Така, че съм доволен, че все пак има някаква подкрепа.
А относно КЗП: казаха, че по принцип с ипотечни кредити не се занимават, но все пак обработили и моя случай. Споменаха, че ипотечните кредити били по друг закон оформени нормативно.Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: deian_iotov в Април 07, 2009, 02:38:50
По принцип правилно са Ви казали колегите от КЗП т.к. тяхният смисъл на съществуването им е да разглеждат случай на потребители по смисъла на ЗЗП:
"Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.
(2) Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на потребителите:
1. право на информация за стоките и услугите;
2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г.) право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
7. право на сдружаване с цел защита на интересите им;
8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат" а за кредитите наистина друг нормативен акт се занимава но все пак наистина Браво похвално! :)


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: Rose в Април 09, 2009, 05:00:43
Поздравявам Ви Вас двамата. Това е може би първата добре развита и наистина полезна тема във форума на LawsBg. :)


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: deian_iotov в Април 10, 2009, 09:46:58
Благодарско, колега!  :D :D ;)


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен &
Публикувано от: FLUKY в Май 11, 2009, 08:37:48
при мене се случи същото договора с почти нищо не се различава от по горния.
Също е в EURO, но най интересното е че след вдигането на кредита с 1% то от този месец кредита ми е се увеличи с още 3%, аз съм го подписал на EURIBOR 4.101 + надбавка 2.339 = 6.44%, в момента EURIBOR е под 1% с тези надбава от 4 % която те си е имислят кредита не ми пада а дори се вдига ей това не мога да разбера @?@

  Къде мога да изпратя жалба /адрес/ и коя институция защитава потребителите на кредити.
  Аз съм от Пловдив и бих искал да се свържа и с други потърпевши.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Май 11, 2009, 10:03:06
Първо се подава жалба в самата банка. След това в Банков надзор в БНБ. Погледнете договора дали не пише че лихвата само расте. На мен ми предложиха един анекс в който пишеше че базовия лихвен процент нараства при промяна на euribor и никъде не се споменяваш намаляване!!!


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: deian_iotov в Май 13, 2009, 03:43:12
я виж уважаемият entwickler като вече си е напатил стана почти експерт в банковото кредитиране :D ;)! Да прав си иначе наистина подайте първо жалба до банката да видим какво ще отоговорят, но не забравяйте внимателно да си прочетете договора да няма някоя клаузичка с която бърза да Ви затворят устата! Питай патило не питай старило! :D ;)


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Май 13, 2009, 07:23:59
я виж уважаемият entwickler като вече си е напатил стана почти експерт в банковото кредитиране :D ;)! Да прав си иначе наистина подайте първо жалба до банката да видим какво ще отоговорят, но не забравяйте внимателно да си прочетете договора да няма някоя клаузичка с която бърза да Ви затворят устата! Питай патило не питай старило! :D ;)
наистина съм си напатил (все още чакам да видя с очите си че ще ми възстановят старото статукво). Вече само да видя подобен договор и веднага мога да хвана повечето уловки.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: dora в Май 19, 2009, 05:07:13
Радвам се, че Вашата банкова "драма" засега се разрешава успешно. Браво за проявената упоритост.

В момента съм изправена пред може би сходен казус и бих се радвала ако някой ми отговори на един въпрос:

Има ли право банката да иска подписване на анекс за промяна на индивидуалните ми лихвени условия (БЛП + надбавка - отстъпка, определена с решение на кредитния съвет през 2007г.), считано от м. май 2009г. на основание промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните от 12.12.2008, с която се въвежда минимално приложим лихвен процент по кредитни сделки?

По мое мнение Тарифата е приложима само по отношение на общите условия на договора като такси, лихви за просрочие и предсрочно погасяване, и т.н. (ако някой проявява интерес мога да изпратя и по-подробно описание на клаузите в договора и предложения ми анекс).

Благодаря предварително.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Май 19, 2009, 09:08:40
Няма право. Човек не може да бъде задължаван да подписва неизгодни за него договори


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Юни 23, 2009, 09:17:40
Елена, защо с такъв тон? Аз съм говорил с адвокат. Просто материалния интерес е малък и няма как да се захване с такова нещо. А и не е нужно за такъв проблем. В нормалните държави има Финансов Омбудсман, който се грижи за проблемите на хората с финансовите институции. А иначе на въпроса "Защо да го направим". Ами ако аз имам сайт, в който съм решил да помагам на хората по определени теми - не виждам нищо лошо в това.
Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: slave в Юни 26, 2009, 02:45:07
Здравейте. Аз също съм клиент на Булбанк, договора ми е от 2007. В него пише, че лихвата ми се определя от БЛП, който пък от своя страна ще се влияе от индекса Софибор, плюс фиксирана надбавка. Преди няколко месеца банката въведе някакъв нов лихвообразуващ компонент, наречен "премия", за който няма точно обяснение как се образува, и започнаха да си играят с него. В последните няколко месеца Софибор падна доста, надбавката си е фиксирана, а моята вноска се качва. Когато поисках обяснение, се оправдаха с тази нововъведена премия. Въпросът ми е, след като в моя договор това понятие не е упоменато, нито са ми предлагали да подписвам някакви анекси, редно ли е да ми налагат тази допълнителна премия и ако да, т.е. ако имат някакво законови основания -  какви са и от къде могат да се следят показателите, които влияят на нейната величина.


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Юли 06, 2009, 11:29:41
Само ми изпратет на лично сканиран договор + общи условия (изтрийте личните данни да не ги гледам) и ще се опитам да ви помогна


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: nati_nat в Юли 12, 2009, 07:07:06
Здравейте,

И аз имам подобен казус. Моят договор е сключен през 2004 и за лихвите в договора имам следното:

1. "Дългът по заемната сметка се олихвява с годишен лихвен процент в размер, равен на действащия към периода на олихвяването основен лихвен процент на БНБ в размер на 2,44 плюс надбавка в размер на 6,46"
2. " КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава съгласието си КРЕДИТОРЪТ да промен едностранно базисния годишен лихвен процент, определен съгласно предходната точка, без за това да е необходимо сключване на допълнително споразумение между страните, при промна на пазарните условия, които по преценка на КРЕДИТОРА водят до необходимост от увеличаването му най-малко с 2 (два) пункта над размера, определен от КРЕДИТОРА в деня на сключване на настоящия договор."

Днес получих поредното известие за увеличение на лихвения процент, с което общия размер на лихвата става 12.69, от което излиза, че базисния лихвен процент според банката е 6.23, независимо, че основния лихвен процент на БНБ, обявен за месец юни 2.35, т.е. дори по-ниско от обявения към датата на сключване на договора.

Та значи в договора от една страна в т.1. имам обвързване на олихвяването към олп на БНБ + фиксираната надбавка; въвеждане в т.2 на понятието "базисен лихвен процент", което аз тълкувам именно като олп на БНБ, защото то е променливата база на лихвата по т.1; и допълнителната мъглява формулировка за възможност банката едностранно да променя този базисен лихвен процент при условия " ... които по преценка на КРЕДИТОРА водят до необходимост от увеличаването му най-малко с 2 (два) пункта над размера, определен от КРЕДИТОРА в деня на сключване на настоящия договор."
Въпроса ми е: тази допълнителна формулировка оначава ли, че КРЕДИТОРА, т.е. банката може да си добавя към действащия олп на БНБ каквато и хрумне допълнителна стойност и така да формира т.нар. "базисен лихвен процент", минаващ вече 3 пъти стойността на ОЛП на БНБ?


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: Пламен в Август 29, 2009, 10:37:05
Първо се подава жалба в самата банка. След това в Банков надзор в БНБ. Погледнете договора дали не пише че лихвата само расте. На мен ми предложиха един анекс в който пишеше че базовия лихвен процент нараства при промяна на euribor и никъде не се споменяваш намаляване!!!
Здравейте entwickler,
И аз имам съшия проблем с Булнак. При моето последно завръщане в България Август 2009 бях неприятно изненадан че лихвения ми процент е повишен независимо че в договора ми е фиксиран на ЕУРИБОР 3 месечен + 3.14% надбавка.
В момента 3 месечния ЕУРИБОР е 1.02 % с надбавката би трябвало лихвения процент да ми е 4.16%, а е дигнат на 7.03% което е 2.87% над това, което трябва да плащам или с две думи близо 120 Е на месец повече. Което направо ме вбеси. На 7 Август подадох официална молба да ми се обясни зашщо лихвения ми процент се е вдигнал, а от един от служителите получих "мъгливото" обяснение че финансовата ситуация в България е трудна, че лихвите по депозитите са се покачили и че те трябва от някъде трябва да компенцират, което още повече ме в беси. Откъде на къде моя заем който е взет Март 2007 ще е свързан с депозитите или лошите кредите на банката...
Срещнах се и с шефа на Булбанк-Русе и имахме дискусия относно лихвения процент и той както и в твоя случай обеща да има позитивно решение но вече 3 седмици нищо. Предната седмица им пратих напомнящо писмо че чакам официално писмо относно как е определена лихвата ми но все още нямам отговор.
В договора ми ясно и точно пише заема се олихвява в ЕУРИБОР 3 м + 3.14 %. И тъй като ЕУРИБОР е публикувана стойност която не може да се манипулира, Булбанк едностранно са решили да ми вдигнат надбвавката от 3.14 на 6.03 %. В договора ясно и точно пише че надбавката е фиксирана величина и не се променя по време на заема.
entwickler,
От твоите коментари разбиреам че следвашата стъпка е ако не получа отговор от Булбанк да се обърна към Надзорния съвет на банките. Може ли да ми дадеш тяхния е-майл и физически адрес по възможност и факс тъй като живея в чужбина.
Предварително ти Благодаря.

е-маил: Plamen1967@gmail.com


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: entwickler в Август 30, 2009, 05:48:35
Прати го препоръчано по пощата това писмо, че да си имаш входащ номер.
Най-добре първо им звънни и ги питай как най-лесно да им го изпратиш. Дано да може и по факс, а и според мен са длъжни да го позволяват.
Звъниш на централата и от там искаш да те свържат с "Банков Надзор":
Адрес
      пл. "Княз Александър І" №1, София-1000
Работно време
      всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч., с клиенти - до 15:45 ч.
Телефон
      (+3592) 91459 (централа)
Телефакс
      (+3592) 980-24-25; (+3592) 980-64-93
Телекс
      (+067) 24091 bnb bg; (+067) 24092 bnb bg


Успех


Титла: Re: Неправомерно вдигната лихва по Ипотечен кредит в Уникредит Булбанк?
Публикувано от: Yankov68 в Януари 10, 2013, 05:10:19
И аз така съм си мислил винаги.
Но в моя договор според мен банката се е прецакала. Фактът че 3 месеца не отговарят на жалбата ми също ме навежда към това. Както и че не отговарят и на банков надзор от БНБ. Ако проявявате интерес мога и целият договор да ви пратя сканиран + жалби и т.н.
колега ако можеш прати ми образец на жалбата си на: yankoyankov3@abv.bg.Ще ти бъда благодарен.