По въпроса за процедурата по прекратяване на трудово правоотношение поради съкращаване на щата можете да намерите информация в еаздел "Статии".