/отнася се към процедурата по съкращаване на щата/

По въпроса за процедурата по прекратяване на трудово правоотношение поради съкращаване на щата можете да намерите информация в раздел "Статии".