Заявление В3-2 /за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации/

  • Петък, 06 Март 2009 14:44

Важно: По търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена, близка с тази, която бихте заплатили ако извършите регистрацията сами.

Заявление В3-2 за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации. Бланка: