Индекс на статията

Запазване на фирма

  • Фирмата се изписва задължително на български език. Образците на заявленията позволяват да се заяви и транслитерация на фирмата по желание на търговеца. Примерно  “ЛоусБГ”  ООД би могло да се превърне в “LawsBgLtd или да бъде записано по какъвто и да е друг начин, отговарящ на звученето на наименованието. Наименованието се определя свободно от търговеца, като не трябва да въвежда в заблуждение и да накърнява обществения морал.

  • Запазването на името на фирмата се извършва в Агенцията по вписванията въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Д1 към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

  • Абсолютно всеки може да запази име на фирма преди подаване на заявление за вписване.

  • Заявлението за запазване се отразява в търговския регистър по реда на постъпването. По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса. Преди попълване на заявлението Д1 е добре да бъде проверено съответното наименование не е вече  заето. Това може да бъде направено на страниците на сайта на търговския регистър,

  • Запазването има действие два месеца от датата на подаване на заявлението.  През този период липсва възможността друг търговец да се впише в търговския регистър под същото наименование.

  • Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима. Запазването има действие върху територията на цялата страна. Таксата за запазването на фирма възлиза на 50 лв.

  • В случай, че можете да действате бързо, или когато ползвате услугите на консултант по регистрация на фирми, може да не запазвате име и да си спестите тези разходи.

Следва провеждането на учредителното събрание и подписване на учредителния акт /дружествен договор/.

Attachments:
Download this file (A4.pdf)Заявление А4[Изтегли]874 kB