Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Висококвалифицирана юридическа помощ и индивидуален подход към всяка ситуация относно:
- процесуално представителство – спорове с търговски дружества с монополна позиция; заповедни и изпълнителни производства; обжалване на индивидуални административни актове; обжалване на наказателни постановления, процесуално представителство пред съд при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и спорове, свързани с трудовото законодателство; процесуално представителство и правна защита при водене на гражданско-правни и наказателни дела.
- търговци и търговски дружества – регистриране на ЕТ, търговски дружества, клонове и представителства на търговци, юридически лица с нестопанска цел и др., както и всички свързани с тях промени /прекратяване, ликвидация, преобразуване/;
- договори – изготвяне на договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите – покупко-продажби,поръчка, изработка, наем, заем, дарение, пълномощни;
- недвижими имоти – учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти /право на собственост, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути и др./, изготвяне на необходимите договори и документи;


АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Рейтинг
★★★★★
2 Гласове
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
ВАРНА, ул."Панайот Волов" 46, адв.Светла Василева
Лице за контакт
адв.Светла Василева
Телефон
0895869999

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127