Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Адвокат вписан от 2000г. във Варненска адвокатска колегия, правна защита и съдействие на местни и чуждестранни физически и юридически лица, процесуално представителство; опит в различни области на правото с акцент върху търговско, данъчно, облигационно, вещно, семейно, наследствено право, административно право, защита правата на човека; опит с чуждестранни клиенти от Русия, Великобритания, Италия, Украйна; опит в правната защита на фирми и юридически лица; комплексно правно обслужване на фирми, а именно: регистрация, промени, преобразуване, смяна на съдружниците, ликвидация, заличаване, защита срещу ревизионни актове, защита при извършване на ревизии и данъчни проверки, защита срещу налагане на обезпечителни мерки, защита срещу претенции от контрагенти търговци и физически лица, абонаментно правно обслужване, правна защита при имотни спорове, наемни правоотношения, наследствени дела, делби, бракоразводни дела, дела за родителските права върху децата, дела за издръжка, дела за смяна на име, правна защита при спорове между членове на етажна собственост, всякакви административни дела, дела срещу държавата, дела против общините, против общинските администрации, дела за обезщетение от нищожни и незаконосъобразни актове на държавната или общинската администрации, дела против фирми монополисти, завеждане и водене на изпълнителни дела срещу длъжници, опит в договаряне, съставяне, съгласуване и сключване на договори, правни констации, изготвяне на завещания и договори за дарения, изготвяне на проекти за нотариални актове, представителство при сделки пред нотариус, изготвяне на записи на заповед, менителници, договори, наказателни дела от частен и от общ характер, защита пред органите на дознанието, сключване на споразумение с прокуратурата и пр.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Варна, бул. "Съборни" 11, бл. 1, ет. 1, ап.1
Лице за контакт
Станислав Рачовски
Телефон
0888 763 811

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127