Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Адвокат Елена Попова е завършила право във ВСУ "Черноризец Храбър" с отличие. Работи като адвокат от 2006 г. Има изключително богат опит в семейното право - разводи, родителски права, дела за заместващо съгласие при напускане на малолетно дете на границите на Република България, лишаване от родителски права, дела по Закона за защита от домашното насилие; наследствено право - завещания, делби на наследство - съдебни и извънсъдебни, приемане и отказ от наследство; облигационно право - спорове за неизпълнение на договори,дела срещу монополисти, енергоразпределителни дружества и др., изготвяне на предварителни и окончателни договори; вещно право - спорове за собственост, негаторни и владелчески искове, проучване на вещноправния статут на недвижимите имоти; търговски дела, учредяване на всички форми на юридически лица и ЕТ; богат опит в сферата на административно-наказателното право - обжалване на наказателни постановления; ревизионни актове; изпълнителни дела. Адв. Елена Попова осъществява процесуално представителство по делата пред всички съдебни инстанции в Република България, води дела за защита на човешките права и пред съда в Страсбург
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Варна, бул."Владислав Варненчик"55, офис 205, ет.2, Адвокат Елена Попова
Лице за контакт
Елена Попова
Телефон
0897 808 448

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127