Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Услуги в областта на гражданското и наказателното право

* Семейно право- дела за осиновяване, бракоразводни дела, дела за бащинство, дела за оспорване на произход, дела за издръжка и нейното увеличаване, дела за лишаване от родителски права и др.
* Наследствено право
* Защита срещу домашно насилие и дискриминация-безплатна консултация за жертви на домашно насилие/при предварително уговорен час за консултация/
* Сделки с недвижими имоти и консултации във връзка с тях
* Защита и процесуално представителство по наказателни дела-пред РПУ, прокуратура, съд, явяване по дела за определяне на мярка за неотклонение, изготвяне на жалби за извършено престъпление и др.
* Защита и процесуално представителство на жертви по наказателни дела, съдействие за получаване на финансови компенсации за причинени неимуществени вреди в резултат на извършено престъпление срещу тях от извършителя респ. от държавата
* Защита и процесуално представителство по дела на граждани срещу държавата
* Защита и процесуално представителство по застрахователни дела
* Защита и процесуално представителство по охранителни производства
* Защита и процесуално представителство по изпълнителни дела и др.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, бул."Витоша"№1, Търговски дом,вх.А,ет.1, кантора 155, адвокат Виктория Владова
Лице за контакт
Виктория Владова
Телефон
0898935594

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127