Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Правна кантора „Петкови” предлага квалифицирана правна помощ в областта на гражданското и търговското право
- устни и писмени консултации, становища, проучване и правен анализ на конкретни въпроси и казуси, включително ON-LINE;
- изготвяне на договори, пълномощни, молби, жалби, завещания, нотариални покани и всякакви други правни книжа и документи;
- анализ на правния статус на недвижими имоти, цялостна подготовка на нотариални сделки;
- управление на недвижими имоти;
- цялостно юридическо обслужване при осъществяване на строителство;
- подготовка на необходимите документи, регистрация, преобразуване, промени регистъра на еднолични търговци и търговски дружества;
- процесулно представителство и защита на интересите пред съд във всички инстанции, подготовка и предявяване на искове, изготвяне и депозиране на съдебни документи;
- проучване на дела и даване на мнение по тях;
- консултиране и защита на интересите по заповедни и съдебно-изпълнителни производства;

Държим на клиентите си и се отнасяме отговорно и коректно към техните нужди и грижи.
В ежедневната си работа се ръководим от принципите за професионална компетентност, лоялност, прецизност, индивидуален подход при решаването на всеки правен проблем.

Работни езици – руски, сръбски и хърватски.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, ж.к. "Борово", бл. 223-А, Правна кантора "ПЕТКОВИ"
Лице за контакт
адв. Димитър Петков, Татяна Петкова
Телефон
0896-709030, 02-8506068

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127